Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã, Ministerul Sãnãtãþii organizeazã, luni, 31 ianuarie 2011, orele 11.00 la sediul Institutului Naþional de Sãnãtate Publicã, sala Amfiteatru, str.dr. Leonte, nr.1-3, sector 5, Bucureºti, o dezbatere publicã având ca temã proiectul de Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naþional de asigurãri sociale de sãnãtate din titlul IX Cardul european ºi cardul naþional de asigurãri sociale de sãnãtate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Persoana de contact: dr. Mihaela Oancea – telefon: 021.3072.639. Menþionãm cã proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Legislaþie – Transparenþã decizionalã. Comentariu rapcea.ro Dezbaterile au fost reluate datoritã eforturilor susținute ale Asociația Pentru Apãrarea Libertãților Publice (președinte av. Georgescu Cãtãlin), – membrã de frunte a Coaliției Împotriva Statului Polițienesc, asociație care a dat în judecatã Ministerul Sãnãtãții pentru nerespectarea dispozițiilor legale privind termenele și condițiile de organizare a dezbaterilor publice pe tema cãrții de sãnãtate electronice. La dezbaterea ce va avea loc luni, reprezentanții Coaliției vor prezenta un text comun al propunerii de modificare a proiectului de Hotãrâre a Guvernului privind cardurile de sãnãtate, pentru a se respecta dreptul de opțiune al cetãțenilor. Dupã consultãri, vom reveni cu amãnunte și vom publica pe site forma finalã a propunerii Coaliției. Cei ce doresc sã vinã cu sugestii sau propuneri privind acest text de lege ferenda, sunt invitați sã ne scrie pe adresa rapcea@gmail.com]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer