Vaticanul vrea o nouã ordine mondialã, bazatã pe eticã ºi binele comun: Vaticanul a cerut, astãzi, o reformã radicalã a sistemului financiar mondial, inclusiv crearea unei autoritãþi politice globale care sã administreze economia ºi a unei bãnci centrale mondiale, anunþã cotidianul Washington Post. Propunerea, înaintatã luni de Consiliul Pontifical pentru Justiþie ºi Pace al Vaticanului, urmeazã unui enciclice, mesaj adresat tuturor catolicilor, a Papei Benedict al XVI-lea din 2009, care a denunþat mentalitatea profitului cu orice costuri ca fiind responsabilã de prãbuºirea financiarã. Noul document subliniazã cã “economia are nevoie de eticã” ºi sugereazã ca procesul de reformã sã înceapã cu Organizaþia Naþiunilor Unite ca punct de referinþã. Vaticanul cere înfiinþarea “unei autoritãþi publice globale” ºi a unei ‘bãnci centrale mondiale” care sã conducã sectorul financiar, întrucât acesta a devenit depãºit ºi deseori ineficient în a face faþã crizelor, potrivit Reuters, citatã de Mediafax. “Criza economicã ºi financiarã prin care trece lumea impune tuturor sã analizeze în profunzime principiile ºi valorile morale ºi culturale aflate la baza coexistenþei sociale”, se aratã în document. Vaticanul condamnã ceea ce numeºte “idolatrizarea pieþelor” ºi “gândirea neoliberalã”, care cautã doar soluþii tehnice la problemele economice. “Criza a scos în evidenþã comportamente precum egoismul, lãcomia colectivã ºi acumularea de bunuri la scarã mare. Dacã nu sunt gãsite soluþii la diferitele forme de nedreptate, efectele negative care vor urma la nivel politic, economic ºi social vor crea un climat de ostilitate tot mai mare ºi chiar violenþã, iar în final vor submina fundamentele instituþiilor democratice, chiar ºi pe ale celor considerate foarte solide”, avertizeazã documentul. Vaticanul cere înfiinþarea unei “autoritãþi supranaþionale” active la nivel global ºi cu “jurisdicþie universalã” pentru a dirija politicile ºi deciziile economice. O astfel de autoritate ar trebui sã înceapã cu Naþiunile Unite ca punct de referinþã, dar sã devinã mai târziu independentã, ºi sã aibã puterea de a împiedica þãrile bogate sã exercite “o putere excesivã asupra statelor mici”. FMI nu mai are forþa sau abilitatea de a stabiliza sistemul financiar mondial prin reglarea lichiditãþilor ºi nu mai poate veghea asupra riscurilor asumate de sectorul financiar. Lumea are nevoie de “un set minim de reguli comune pentru adminitrarea pieþei financiare mondiale” ºi de “o formã de management monetar la nivel global”. “În fapt, se poate observa o necesitate tot mai mare pentru un organism care sã îndeplineascã funcþiile unui fel de «bancã centralã» care regleazã sistemul ºi fluxul tranzacþiilor monetare similar bãncilor naþionale”, potrivit experþilor Vaticanului. În document, care a fost prezentat luni într-o conferinþã de presã, se recunoaºte cã astfel de schimbãri vor întâmpina rezistenþã ºi se pot face în câþiva ani. Cititi va rog si: Articolul zilei (08.07.2009): Papa vrea Guvern Mondial]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer