Câteva ºcoli din oraºul brazilian Vitoria da Conquista au inventat uniforma anti-chiul! Este metoda cu care pãrinþii pot afla unde e copilul lor in orice moment. Uniforma conþine un microcip similar celor folosite pentru gãsirea animalelor pierdute ºi sunt introduse in interiorul emblemei ºcolii sau pe mânecã. Dispozitivul ANTI CHIUL a fost inventat! chiul ghimpele 630x477 Uniforma funcþioneazã foarte simplu. Atunci când elevul intra in ºcoalã, senzorii îl identificã, trimiþând apoi un sms pãrintelui prin care este informat cã odrasla lui se aflã in clasã. Uniforma poate fi chiar spalatã si cãlcatã fãrã ca cipul sã fie deteriorat. Douãzeci ºi cinci de ºcoli din cele douã sute treisprezece ale orasului, utilizeazã deja acest sistem. “Acesta este un efort pentru ca niciun copil sã nu fie în afara ºcolii. În oraºul nostru, în aceastã þarã, numai copiii care nu vor nu fac ºcoalã.” Autoritãþile din Brazilia au cheltuit aproximativ 670 de mii de dolari pentru acest proiect. Dacã uniformele vor avea succes autoritãþile se gândesc sã il extindã Peste douãzeci de mii de elevi testeazã noul sistem anti-chiul desi, nu toti sunt incântaþi, dupa cum era de aºteptat. |Sursa: ghimpele

]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer