ªtirea cã noul ministru al Mediului e un adversar al exploatãrii aurului la Roºia Montanã le-a dat idei locuitorilor unui sat sãrac din Bãrãgan. Aceºtia vor sã schimbe numele aºezãrii lor în „Roºia Montanã” pentru a-i atrage pe investitorii canadieni, dacã tot au vãzut cã aceºtia vor neapãrat sã cheltuiascã bani în România. „Oamenii de la noi din Roºia Montanã nu vor sã munceascã”, spune primarul satului din Bãrãgan, „ºi cel mai tare s-ar bucura dacã ar veni odatã niºte investitori canadieni sã le dea o grãmadã de bani ca sã le sape în grãdinã în vreme ce ei stau cu mâinile în sân. În felul acesta s-ar proteja ºi ocupaþia tradiþionalã a oamenilor de pe aceste meleaguri, odihna sau hodina cum i se zice pe la noi ºi care a fost ameninþatã cu dispariþia în ultimii ani.” „Ca sã vã spun adevãrul, nu cred cã avem vreo resursã mineralã cât de cât valoroasã sub satul nostru, poate doar niºte fier vechi, dar în schimb am avut grijã ca pe o razã de 100 de kilometri sã nu existe niciun fel de vestigii istorice, animale sau plante protejate sau forme de relief cât de cât pitoreºti. Practic, ne putem lãuda cã nimeni, oricât de tare s-ar strãdui, nu are ce salva la noi în sat, deci orice investitor care vrea sã înceapã exploatarea minierã aici poate începe din prima.” Reacþiile nu au întârziat sã aparã. Pe de o parte, locuitorii din adevãrata Roºie Montanã spun cã-ºi vor înregistra numele localitãþii la OSIM, ca sã nu le fie copiat de tot soiul de ºmecheri dornici de îmbogãþire uºoarã. De asemenea, mai multe ONG-uri vor organiza o campanie de îngropare de artefacte arheologice în preajma sãtucului din Bãrãgan. sursa: timesnewsroman.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer