madalina in asteptarea repetitiilor
Mãdãlina Lefter
Sâmbãtã, aproape de miezul nopþii, adolescenta Mãdãlina Lefter a cules aplauzele a milioane de telespectatori dupã evoluþia alãturi de cunoscuta artistã australianã Olivia Newton-John, partenera lui John Travolta în cunoscuta peliculã muzicalã “Grease”. Mica artistã româncã a fost invitatã sã evolueze în recital în cadrul concursului “Ti lascio una canzone”, o emisiune care se bucurã de o mare popularitate în Italia ºi la care Mãdãlina a obþinut premiul juriului în ediþia de anul trecut. Prezentarea frumosului “spectacol muzical” a fost fãcutã de cea mai cunoscutã vedetã TV din Italia, Antonella Clerici. Publicul a fost în picioare la interpretarea cunoscutului hit “Hopelessly devoted to you”.  Emisiunea celui mai important post italian de televiziune, cu o mare audienþã în peninsulã, a obþinut în aceastã primãvarã premiul “Oscar TV” pentru cea mai vizionatã emisiune din grila de programe a tuturor televiziunilor italiene. Mãdãlina este primul copil român premiat în cadrul acestei emisiuni. Pentru evoluþia la Rai Uno, Mãdãlina Lefter a fãcut pregãtiri intense cu profesoara sa Gabriela Nechita, coordonatoarea Cercului de muzicã uºoarã “Melos” de la Palatul Copiilor din Iaºi, unde Mãdãlina este membrã de aproape ºase ani.
Maria Crãciun s-a mândrit cu tricolorul într-o mare de vorbitori de limbi slavice
GALAÞI

Maria Crãciun s-a mândrit cu tricolorul într-o mare de vorbitori de limbi slavice

Maria Crãciun, reprezentanta României la celebrul festival de muzicã de la San Remo, ºi-a propus sã cucereascã marele trofeu. Fetiþa, în vârstã de 10 ani, este conºtientã cã are mult de muncit, dar este hotãrâtã sã facã tot ce-i stã în putinþã. Maria s-a nãscut la Galaþi, pe 12 februarie 2000. Încã de la vârsta de patru ani, a fost fascinatã de muzica pop pentru copii. Mama ei o convinge cu greu sã plece din faþa televizorului atunci când sunt difuzate programe muzicale. La doar 10 ani, Maria se mândreºte cu douã mari trofee internaþionale ºi 22 de participãri la concursuri locale ºi naþionale de muzicã uºoarã. Ultimul mare trofeu l-a obþinut la un festival internaþional desfãºurat în Belarus, la care au participat 19 þãri. Recent, Maria a aflat cã a fost selectatã pentru a participa la prestigiosul Festival Internaþional de Muzicã de la San Remo, va avea loc în cunoscuta staþiune italianã în perioada 20 – 27 aprilie. „Compozitorul de origine basarabeanã Nicolae Caragea, care trãieºte în România, a compus cele douã piese ce vor fi prezentate în concurs”, ne-a declarat mama fetiþei, Cãtãlina Crãciun. Alegerea interpretei nu este deloc întâmplãtoare. Maria a fost remarcatã de compozitorul Nicolae Caragea dupã ce fetiþa s-a clasat pe primul loc la festivalul din Belarus. În acest moment, cele douã melodii sunt protejate cu maximã discreþie ºi tot ce am putut afla este cã sunt în stil jazz-rock. „Este un stil foarte greu de interpretat ºi de aceea piesele trebuie pregãtite foarte bine. În plus, versurile trebuie cântate în limba italianã”, spune vizibil emoþionatã mica vedetã. Cert este cã, de acum încolo, Maria Crãciun va avea un program foarte încãrcat. „Trebuie sã meargã la Bucureºti, la compozitorul Nicolae Caragea, pentru a pune la punct toate detaliile legate de concurs. Mai mult, Maria va merge frecvent ºi la Focºani unde se va pregãti cu o profesoarã de la ªcoala de canto Via Musik – Aurelia Vaida. „Trebuie sã le mulþumesc atât domnului director de la Liceul de Artã – „Ioan Tudor”, cât ºi doamnei învãþãtoare Felicia Borºan, care au dat dovadã de maximã înþelegere în ultimul timp”, spune Maria, care i-a anunþat deja pe profesorii sãi cã, în aprilie, va lipsi o sãptãmânã de la ºcoalã. La San Remo, vor fi trei zile de repetiþii ºi douã de concurs. Marea nemulþumire a pãrinþilor fetiþei este aceea cã Maria nu are încã renume ºi pe plan local. „Este mai cunoscutã în afara graniþelor, decât în þarã. Pãcat cã, la noi nu prea este chematã sã participe la concursuri sau la emisiuni locale”, afirmã mama fetiþei, Cãtãlina Crãciun. Totuºi, Maria a ajuns sã fie cunoscutã drept „fetiþa de la televizor”, dupã ce a apãrut în emisiunea lui Cãtãlin Mãruþã alãturi de Mirabela Dauer. Chiar Cãtãlina Crãciun admite faptul cã Mirabela este mama spiritualã a Mariei. Marea artistã a ajutat-o pe Maria sã facã rost ºi de sponsorizãrile cu ajutorul cãrora va putea ajunge la faimosul festival din Italia. Maria este elevã în clasa a III-a, la Liceul de Artã “Dimitrie Cuclin”, dar, în paralel, urmeazã ºi cursurile ªcolii Populare de Artã. Moment emoþionant ]n Belarus Mama Mariei rememoreazã, cu îndreptãþitã mândrie, festivitatea în care fiicei sale i s-a decernat marele premiu, în Belarus. În momentul în care s-a aflat cine este câºtigãtorul, translatorul fetiþei a fugit pânã la ambasada României pentru un gest extraordinar. “A luat un steag tricolor ºi a venit repede cu el pe scenã. În timp ce Maria a fost anunþatã drept câºtigãtoare, i-a pus steagul pe umeri. Vã daþi seama cum m-am simþit atunci, printre mii de vorbitori de limba rusã!”, îºi aminteºte emoþionatã mama micuþei vedete Cãtãlina Crãciun.  
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer