– Porþile secrete din inima Marii Piramide ar putea fi deschise pentru prima data în 2012, crede o companie britanicã de roboticã, astfel reuºind sã se rezolve un mister care a intrigat arheologii încã din 1872. https://i0.wp.com/www.financiarul.ro/wp-content/uploads/piramida-egipt-w.jpg?resize=460%2C345 Compania Scoutek din Marea Britanie a început deja explorarea în spatele porþilor la începutul acestui an ºi a obþinut primele imagini din spatele pereþilor folosind un robot “micro-ºarpe”. Însã explorarea a fost amânatã din cauza revoltelor ce au avut loc în Egipt anul acesta. Conducãtorul expediþiei, Shaun Whitehead, a spus cã sunt “foarte încrezãtori cã vor reuºi sã termine toatã munca în 2012”. Expediþia se numeºte Djedi, dupã magicianul pe care l-a consultat Khufu în timp ce se construia piramida. Este un proiect comun fondat de doctor Ng de la Universitatea Hong Kong ºi Scoutek din Marea Britanie, în colaborare cu Consiliul Suprem de Antichitãþi, din Egipt, Dassault Systemes din Franþa ºi de la Universitatea Leeds. Cele patru culoare înguste din adâncul Marii Piramide, veche de 4.500 de ani, au intrigat arheologii încã din 1872, când a fost prima datã descoperitã. Culoarele au doar 2.45 metri lãþime ºi de aceea nu pot fi explorate de oameni. Mulþi experþi cred cã aceste culoare au fost proiectate pentru a oferi „o ieºire” pentru spiritul Faraonului. Piramida este ultima construcþie care încã stã în picioare din cele ºapte minuni ale lumii antice ºi a fost construitã pentru a reprezentat mormântul faraonului Khufu, care a condus Egiptul în timpul Dinastiei a Patra Egiptene. Faraonul Khufu a murit în 2566 î.Hr. Khufu a construit Marea Piramidã din Giza ca un mormânt monumental, în interiorul cãreia sunt camere de mormânt, anti-camere, încãperi simple, culoare de ventilaþie ºi tunele de acces. Existã trei camere principale: Camera Regelui, Camera Reginei ºi Marea Galerie. https://i0.wp.com/www.financiarul.ro/wp-content/uploads/camera-piramida-w.jpg?resize=460%2C355 Camera Regelui are douã culoare conectate cu exteriorul, dar douã tunele de la Camera Reginei, aflatã în cea mai mare parte a piramidei, are douã uºi de piatrã ciudate ºi misterioase. Unii experþi cred cã acest lucru indicã o camerã secretã, ce se întinde ºi mai adânc în piramidã. Nu este prima datã când au fost folosiþi roboþi pentru a aduna dovezi despre adâncurile interioare ale structurii. În 1993, un robot a descoperit o uºã micã montatã cu ace de metal, primele obiecte din metal gãsite în piramidã, alimentând speculaþiile cum cã acele ace sunt chei sau mânere pentru o uºã. În 2002, un robot diferit a filmat o camerã micã blocatã de o piatrã dupã ce a reuºit sã foreze prin primul perete de piatrã. Cel mai recent robot, construit de compania britanicã Scoutek, este un „micro-ºarpe” echipat cu o camerã proiectatã pentru a reuºi sã exploreze spaþiile foarte mici. „Uºa care a intrigat experþii pare a fi o parte importantã din structura piramidei, ºi nu doar ceva care sã nu lase gunoaiele sã intre în camerã”, spune proiectantul Shaun Whitehead. Egiptologul Kate Spence de la Universitatea Cambridge, spune cã tunelele pot fi pur ºi simplu simbolice ºi pot avea legãturã cu stelele. Deºi ea nu este implicatã direct în studiul piramidei din Giza, Spence nu crede cã este o camerã ascunsã în spatele acelei uºi, sugerând în schimb cã acele culoare înguste ar fi fost construite pentru a permite spiritului Faraonului sã treacã în viaþa de apoi. Fapte ºi cifre despre piramidã Marea Piramidã din Giza a fost cea mai mare piramidã contruitã vreodatã. Este realizatã din peste 2.5 milioane de cãrãmizi ce cântãresc câte 2,5 tone fiecare. Piramida a fost construitã în decursul unei perioade de 14-20 de ani, fiind terminatã în 2560 î.Hr. Având o înãlþime iniþialã de 147 metri, Marea Piramidã a fosta cea mai înaltã construcþie realizatã vreodatã de om timp de 3.800 de ani. Piramida a fost construitã pentru a fi mormântul Faraonului Khufu, în interiorul sãu existând toate bunurile necesare pentru viaþa de apoi, inclusiv sarcofagul acestuia. Camera de îmormântare este localizatã în centrul piramidei. La aceasta ajung o serie de pasaje inclusiv o galerie înaltã de 9 metri. Multe din aceste pasaje erau umplute cu tot felul de capcane pentru a opri jefuitorii de morminte. Khufu a lãsat în urmã trei soþii, care au fost îngorpate în trei piramide mai mici, ºi a fost tatãl a 15 fiice ºi 9 fii. Sursa: Daily Mail]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer