Criza politicã din þara noastrã i-a convins pe oficialii Uniunii Europene cã trebuie sã ne ajute, mãcar ºi cu un sfat! Cel mai recent mesaj primit de la Bruxelles îi învaþã pe români cum sã treacã peste conflictul dintre preºedinte ºi premier: “Ignoraþi-i. Dacã vedeþi un politician, nu-l bãgaþi în seamã, încercaþi sã vã prefaceþi cã nu existã. O sã plângã, o sã dea din picioare, o sã se dea cu fundul de pãmânt dar dupã 10-20 de minute o sã vedeþi cã se plictiseºte sau se supãrã ºi pleacã.” Oficialii UE ne mai dau ºi alte recomandãri: “Dacã un politician se apropie de dumneavoastrã, nu faceþi pe mortul, fiindcã asta nu-l va împiedica sã vã cearã votul. Dacã începe un discurs despre democraþie sau statul de drept, vorbiþi mai tare decât el ca sã-l acoperiþi ºi dacã nici aºa nu tace, astupaþi-vã urechile cu ce gãsiþi la îndemânã. Oricât de convingãtor ar fi, nu îi daþi votul, pentru cã aºa nu faceþi decât sã încurajaþi politica, cu rezultatele deja cunoscute.” În acelaºi sens, surse de la Bruxelles spun cã România are mari ºanse ca în 2015 sã intre în spaþiul Schengen cu condiþia sã ne rezolvãm problemele cu politicienii, care sunt practic o patã neagrã pe obrazul þãrii noastre. sursa: timesnewsroman.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer