De-a lungul crizei economice, multe state au avut nevoie de ajutor financiar, care de cele mai multe ori a luat forma unor împrumuturi din afara þãrii, ce au dus, în timp, la creºterea datoriei naþionale, informeazã CNBC. Creºterea datoriei de stat ºi a celei din domeniul privat, dar ºi cheltuirea unor sume de bani de care guvernele nu dispuneau sunt cauzele care au dus la ridicarea nivelului datoriilor în cazul multor state. Mãsurarea datoriei externe duce la stabilirea gradului de îndatorare al unui stat faþã de finanþatori de peste graniþã. Datoria externã nu cuprinde doar împrumuturile guvernului, ci ºi pe cele ale companiilor ºi pe cele individuale. Pentru a mãsura gradul de îndatorare al unui stat se comparã datoria externã totalã cu produsul intern brut (PIB) al þãrii respective. Faþã de luna aprilie a anului 2009, datoriile multor state au crescut odatã cu inflaþia. Acest fapt a dus la presiuni din partea organizaþiilor internaþionale ºi a investitorilor în active asupra guvernelor þãrilor îndatorate pentru scãderea nivelului datoriei publice prin mãsuri de austeritate ºi prin diferite reduceri de cheltuieli, ca unicã modalitate de a asigura restituirea împrumuturilor. Topul statelor cu cel mai mare grad de îndatorare a fost realizat pe baza datelor Bãncii Mondiale 1. Irlanda datorie externã ca pondere din PIB de 1.305% datorie externã de 2.250 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 172,5 miliarde de dolari datorie externã pe cap de locuitor de peste 535 de mii de dolari 2. Marea Britanie datorie externã ca pondere din PIB de 428,8% datorie externã de 9.120 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 2.128 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 149 de mii de dolari 3. Elveþia datorie externã ca pondere din PIB de 378,6% datorie externã de 1.191 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 314,7 miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 156 de mii de dolari 4. Olanda datorie externã ca pondere din PIB de 369,6% datorie externã de 2.440 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 660 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 145 de mii de dolari 5. Belgia datorie externã ca pondere din PIB de 326,7% datorie externã de 1.253 de miliarde de dolari valoare PIB estimatã în 2009 este de 383,4 miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 120 de mii de dolari 6. Danemarca datorie externã ca pondere din PIB de 307,3% datorie externã de peste 607 miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 197,8 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 110 mii de dolari 7. Suedia datorie externã ca pondere din PIB de 269,7% datorie externã de peste 893 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 331,4 miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 98 de mii de dolari 8. Austria datorie externã ca pondere din PIB de 251,4% datorie externã de peste 809 miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 321,8 miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 98 de mii de dolari 9. Franþa datorie externã ca pondere din PIB de 244,3% datorie externã de peste 5.230 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 2.090 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 79 de mii de dolari 10. Portugalia datorie externã ca pondere din PIB de 231,2% datorie externã de peste 535 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 232,6 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 50 de mii de dolari 11. Hong Kong datorie externã ca pondere din PIB de 224,7% datorie externã de peste 678 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 301,8 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 96 de mii de dolari 12. Finlanda datorie externã ca pondere din PIB de 215% datorie externã de 383,7 miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 178,8 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor de peste 73 de mii de dolari 13. Norvegia datorie externã ca pondere din PIB de 208,8% datorie externã de 558,4 miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 267,4 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor de peste 119 mii de dolari 14. Spania datorie externã ca pondere din PIB de 176,9% datorie externã de 2.400 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 1.360 de miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 59 de mii de dolari 15. Germania datorie externã ca pondere din PIB de 176,8% datorie externã de 4.970 miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 2.810 miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 60 de mii de dolari 16. Grecia datorie externã ca pondere din PIB de 167,2% datorie externã de 557,4 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 333,4 miliarde de dolari datoria externã pe cap de locuitor este de peste 51 de mii de dolari 17. Italia datorie externã ca pondere din PIB de 141,3% datorie externã de 2.456 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 1.740 de miliarde de dolari datorie externã pe cap de locuitor este de peste 42 de mii de dolari 18. Australia datorie externã ca pondere din PIB de 121,9% datorie externã de 1.037 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 851,1 de miliarde de dolari datorie externã pe cap de locuitor de peste 48 de mii de dolari 19. Ungaria datorie externã ca pondere din PIB de 120,6% datorie externã de peste 224 de miliade de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 186 de miliarde de dolari datorie externã pe cap de locuitor de peste 22 de mii de dolari 20. Statele Unite ale Americii datorie externã ca pondere din PIB de 98,4% datorie externã de 13.920 de miliarde de dolari valoarea PIB estimatã în 2009 este de 14.140 de miliarde de dolari datorie externã pe cap de locuitor de peste 45 de mii de dolari Sursã: CNBC, care citeazã datele Bãncii Mondiale. Conform celor mai recente date privind datoria externã a României, þara noastrã este foarte departe de a ajunge pe locurile fruntaºe ale acestui top. Acum douã luni, nivelul datoriei externe a României era de 73,7 miliarde de euro, conform datelor BNR. Asta înseamnã o pondere de aproape 59% din PIB, respectiv de aproximativ 3400 de euro pe cap locuitor (circa 5.000 de dolari la cursul euro/dolar actual). (Corina Vârlan)]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer