Top 10 ciudãþenii la circ în stagiunea 2012
 
Distribuþie de excepþie pentru Circul de Stat din Bucureºti în noua stagiune 2012-2013. Potrivit purtãtorului de cuvînt al instituþiei, clovnul Emil, anul nou a însemnat pentru circ introducerea în program a nu mai puþin de 10 numere noi, toate niºte ciudãþenii fãrã margini menite sã lase audienþa cu gura cãscatã. “Garantãm, honc, honc, cã nu aþi mai vãzut în viaþa dumneavoastrã abominaþii mai mari decît cele pe care o sã vi le prezentãm anul ãsta. O sã vã facã pãrul mãciucã! Unele dintre aceste numere vor fi prezentate în premierã mondialã. Ascundeþi femeile ºi copiii ºi veniþi sã-i vedeþi pe anormalii ãºtia!”.   1. Bãrbatul fãrã rate la bãnci – Absolvent de studii superioare ºi tatã a doi copii, aceastã ciudãþenie a naturii refuzã de mai bine de 10 ani sã facã un împrumut la bancã pentru a cumpãra vitale precum: plasma de 188 de centimetri, prãjitor de pîine care te spalã pe picioare sau BMW seria 7 negru cu geamurile fumurii. Potrivit medicilor starea sa nu poate fi tratatã în nici un fel el fiind obligat sã poarte acest stigmat pentru tot restul vieþii.     2. Eleva virginã – Deºi a ajuns aproape în clasa a-8-a, anormala asta micã nu vrea nici în ruptul capului sã facã sex cu bãrbaþi. Mai mult, în obrãznicia ei fãrã margini susþine cã vrea sã se concentreze pe învãþat sã intre la facultate ºi sã-ºi construiacã o carierã, urmînd sã facã sex protejat la momentul potrivit, cu un bãrbat de vîrsta ei care o iubeºte ºi nu este fratele ei. Veniþi sã o arãtaþi cu degetul pe ciudatã!     3. Elevul de clasa a 12-a care ºtie sã scrie ºi sã citeascã – Încã din clasa a I-a, Alexandru ºi-a dat seama cã are un handicap deoarece ºtie sã scrie ºi sã citeascã. Ajuns în clasa a 12-a, starea lui Alexandru s-a agravat, el aflîndu-se într-un pericol real sã ia examenul de bacalaureat din prima ºi sã facã ceva în viaþã. În continuare pãrinþii lui Alexandru nu ºtiu unde au greºit însã degeneratul refuzã sã scrie cu “sh”, “tz”, “k”, pune toate virgulele la locul lor, e fluent în mai multe limbi ºi nu joacã la pariuri!   4. Taximetristul cinstit – Nãscut un gherþoi ciorditor, la fel ca restul colegilor sãi taximetriºti, Nicolae a uimit pe toatã lumea dupã ce în urma unui accident auto, suferit în 2003, a devenit un monstru, refuzînd sã mai fure bani de la clienþi ºi comportîndu-se ca ºi cum ar fi un om de treabã care îºi vede de treaba lui. Deºi Nicolae este þinut permanent într-o cuºcã ca sã nu facã bine semenilor sãi, puteþi sã-l vizitaþi fãrã probleme, sã-i aruncaþi mîncare ºi sã-l împungeþi cu beþe prin gard.     5. Cãlãtorul cu atobuzul care se spalã – Nãscut prematur, Mihai suferã de o boalã congenitalã care îl obligã sã facã lucruri nebuneºti. De exemplu, Mihai nu poate sã reziste douã zile dacã nu se spalã, inclusiv pe cap, stîrnind mînie în mijloacele de transport în comun cu mirosul deranjant de sãpun pe care îl degajã. Este cã n-aþi mai auzit niciodatã de aºa ceva? Nici noi! Dacã aveþi noroc puteþi sã-l prindeþi pe Mihai într-o zi de varã, cînd face duº de trei ori pe zi ºi îºi schimba de nenumãrate ori chiloþii, ºosetele ºi tricoul. În plus, ca o bestie, adorã sã se scalde ore întregi în deodorant ºi aftershave fiind aproape de nerecunoscut.   6. Înghiþitorul de insulte – Încã de cînd era mic Dorin i-a uimit pe cei din jurul sãu cu abilitatea impresionantã de a înghiþi insulte fãrã sã-ºi atingã organele vitale. 20 de ani mai tîrziu Dorin continuã sã înghitã insulte mari, insulte mici, insulte grase ºi insulte gratuite. Existã situaþii în care poate înghiþii chiar ºi 100 de insulte deodatã. Cu toate acestea Dorin rãmîne modest ºi spune cã nu s-a gãsit încã insulta care sã-l dovedeascã.     7. Securistul fãrã funcþie oficialã – Ofiþer activ înainte de 1989, Marius nu deþine încã o funcþie oficialã ceea ce-l transformã automat în oaia neagrã a Securitãþii ºi o sursã inepuizabilã de amuzament pentru foºtii ºi actualii lui colegi care deþin cu toþii poziþii cãlduþe în diferite instituþii. Doar la circ ai ocazia sã-l vezi anul ãsta pe Marius cum trece prin cercuri de foc în încercarea de a se angaja pe baza cunoºtiinþelor sale, cum trimite CV-uri ºi cum se prezintã la interviuri, totul pentru un salariu mizerabil neinfluenþat de relaþii, mitã sau ºantaj.   8. Antrenorul care dã prioritate la tramvaie – Lircea Mucescu are de gînd sã dea pe spate publicul plãtitor de bilet cu un numãr absolut incendiar. Astfel, celebrul antrenor de oinã feminina va intra în ring alãturi de nu mai puþin de 3 tramvaie cãrãra le va da prioritate. Mai întîi pe rînd ºi apoi în paralel. Vino sã-l vezi pe Lircea cum încearcã acest truc absolut incredibil!   9. Cîntãreaþa de muzicã uºoarã care refuzã sã se sinucidã – Deºi are mai bine de 15 ani de cînd nu a mai scos un ºlagãr, nu a mai apãrut la televizor sau la radio ºi nu a mai fãcut nimic remarcabil, fosta glorie a muzicii uºoare Blida Grãgan va lãsa audienþa cu gura cãscatã refuzînd sã se sinucidã. În plus, Blida le va demonstra spectatorilor cã duce o viaþã minunatã, nu este alcoolicã ºi între timp ºi-a gãsit alte hobby-uri. Crezi cã va reuºi? Vino la circ ca sã te convingi!     10. Maºina de Bulgaria cu numere de România – Pe final, ultima dar nu ºi cea din urmã atracþie a circului anul acesta este o maºinã din Bulgaria cu numere de România condusã de un cetãþean straniu care insistã sã plãteascã tot felul de taxe ridicole ºi sã fie tratat ca un gunoi de autoritãþile române. O sã mori de rîs cînd îl vezi pe cretinul ãsta, aºa cã lasã tot ºi pregãteºte-te pentru circ! Ca sã vezi cît de dobitoc e, nici mãcar nu are geamuri fumurii sau tobã modificatã!  Vino acum!
  sursa: catavencii.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer