Diderot, Condorcet, Voltaire ºi alþi uriaºi ai culturii din Secolul Luminilor se rãsucesc în mormânt, probabil…Cotidianul turcesc anglofon Hurriyet Daily News, a produs stupoare publicând din partea unui grup de salafiºti un APEL de BOICOTARE a TOMATEI ca fiind un ALIMENT CREªTIN! Iþi stã mintea în loc, dacã nu mori de râs! Probabil cã o muscã nebunã i-a piºcat pe membrii Asociaþiei populare islamice din Egipt, care au publicat pe face-book un apel nãucitor. Depãºeºte orice înþelegere ºi bun simt acest anunþ adresat tuturor islamicilor: “TOMATA, (ROªIA, adicã GOGONEAUA de varã) ESTE INTERZISà PE PAMÂNTUL ISLAMULUI ! Iatã mesajul difuzat pe Facebook : Este interzis a mânca tomate ( roºii) pentru cã ele sunt alimente creºtine! Tomata ( roºia) conþine în interiorul ei CRUCEA, iar Allah nu acceptã crucea ºi sfânta treime. Vã rugãm cu jurãmânt, faceþi sã circule aceastã fotografie! Dupã cum susþine o sorã din Palestina, ea a avut o viziune cu profetul lui Allah, Mahomed . În viziunea femeii, Profetul plângea ºi avertiza naþiunea, sã nu consume tomate !” Ei au publicat ºi o fotografie a unei tomate secþionate ºi care, are miezul în formã de cruce, pentru care 4 cãmãruþe, 4 nervuri cu seminþe. Asta demostreazã cât de uriaºã poate fi prostia omeneascã. Se pune întrebarea: “pâna unde vor merge extremiºtii islamici?” comentariu rapcea.ro: sã-i vedem noi acum pe tuciurii care vând șaorme pe la ei, cum le fac fãrã roșii, fãrã sos de roșii, etc. În plus, daca roșia este condamnatã ca fiind creștinã pentru cã are în ea CRUCEA – simbolul patimilor Mântuitorului, al sacrificului Sãu pentru Umanitate, pe care islamicii nu în accepta, ce se vor face când vor afla cã inima omeneascã are tot 4 camere, ca și roșia, și cã dacã o tai în secțiune, aratã tot ca o cruce ! Își vor smulge oare inimile din piept !?]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer