Adevãrata libertate se fondeazã pe posibilitãþile de alegere, indiferent dacã natura lor este una politicã sau socialã . Introducerea cardului cu cip reprezintã o lezare a adevãratei libertãþi deoarece nu oferã alternativã, astfel noi vom fi obligaþi sã alegem între niºte variante care duc în acelaºi punct , anume punctul în care alþii vor decide pentru noi împotriva voinþei noastre, punctul în care nu va exista o cale de întoarcere . Propaganda de implementare a cipului sunã în felul urmãtor : ” Acceptând cipul vei ajuta statul în lupta împotriva corupþiei ºi astfel securitatea financiarã va creºte ” ; – Acest argument este unul fals deoarece existenþa corupþiei nu se datoreazã statului , ci a celor care-l conduc , existenþa corupþiei se datoreazã ” cozilor de topor ” din politicã, se datoreazã tâlharilor care joacã acum rolul moraliºtilor. Acceptarea cipului nu va opri tâlharii sã ne jefuiascã în continuare prin metode legale, ci doar le va oferi tâlharilor ºi mai mult control financiar asupra noastrã . Practic acceptând cipul vom fi în totalitate dependenþi de sistem , iar astfel libertatea noastrã individualã va rãmâne doar un deziderat, nu o realitate deoarece singura realitate va fi cea a pierderii libertãþii. “Acceptând cipul nu vei mai fi nevoit sã-þi toci nervii stând la coadã  ” ; – O vorbã înþeleaptã ºi aplicabilã în acest caz este urmãtoarea : “ Nimic nu este pe gratis ” . La ce foloseºte puþin timp în plus , dacã pentru acea scurtã perioadã de timp dai la schimb propria libertate , pur ºi simplu nu renteazã, indiferent din ce punct de vedere ai privi. Libertatea nu este de vânzare ! “Acceptarea cipului va favoriza creºterea securitãþii datelor ” ; – Într-un mod oficial se spune cã telefoanele ne sunt ascultate sub pretextul protejãrii contra terorismului , însã neoficial, aceastã acþiune nu este menitã sã protejeze împotriva terorismului , ci este menitã sã sporeascã controlul sistemului asupra noastrã . Situaþia este similarã în cazul implementãrii cipului, deoarece ni se spune cã în urma implementãrii cipului securitatea datelor va creºte, însã de fapt situaþia va fi similarã celei legate de ascultarea telefoanelor , anume cã nu securitatea datelor va fi sporitã , ci doar controlul sistemului asupra noastrã . Concluzia acestui articol este urmãtoarea : Cardul cu cip reprezintã un prim pas, anume tranziþia cãtre pasul final , cel al introducerii cipului menit sã fie implantat sub pielea purtãtorului . Cei care cred cã implantarea unui cip sub piele reprezintã „ un pas cãtre evoluþie ” sã nu uite cã ºi animalele sunt însemnate pentru a fi mai uºor de controlat. În actualele timpuri moderne, însemnarea nu va mai fi fãcutã cu fierul roºu , ci ea va fi facutã prin intermediul cipului , un mod pe cât de subtil , pe atât de criminal.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer