Întâi de toate, trebuie sã îl vizualizezi. Toboganul.

Închizi încet ochii ºi îl construieºti în minte, detaliu cu detaliu. Nu atât ca formã exterioarã cât ca impresie creatã celui care se dã pe el. Începi cu o pantã linã, apoi îi dai un unghi abrupt, unde prindã vitezã. Trebuie ca odatã pornit pe el, sã nu se mai poatã întoarce, sã fie captat de experienþã, sã îºi doreascã sã o continue.

Adrenalina creºte, odatã cu spaima ºi încântarea provocate de pericol. Adaugi câteva curbe aºa, de efect, cât sã dea senzaþia de ameþealã, iar la final îi laºi suficient timp sã savureze experienþa prin care a trecut, ºi sã-l faci îºi doreascã încã una.

Dupã ce l-ai construit per ansamblu, lucrezi la detalii. Finisezi zonele de îmbinare, mai modifici un pic unghiurile ºi înclinaþiile ca sã le adaptezi cu ritmul crescãtor al senzaþiilor, cauþi sã armonizezi componentele într-un ansamblu care sã ofere o experienþã unicã.

Cam aºa se scrie o povestire.

]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer