Deºi nu a fost încã stabilit dacã ele sunt, într-adevãr, cele mai vechi texte scrise din lume, tãbliþele de la Tãrtãria conþin cu siguranþã cea dintâi greºealã gramaticalã din istorie, susþin mai mulþi lingviºti ai Academiei care au analizat misterioasele obiecte. Nu este o descoperire surprinzãtoare, având în vedere cã primele ºcoli au apãrut pe teritoriul României la peste 6000 de ani dupã inscripþionarea tãbliþelor. “E vorba despre un dezacord, o greºealã frecventã ºi astãzi”, explicã Decebal Popescu, academician. “Practic, geto-dacul care a produs tãbliþele voia sã scrie despre ‘zimbrul a cãrui brânzã e bunã pentru prânz’, dar a scris ‘zimbrul al cãrui brânzã…’. Pânã acum credeam cã primul dezacord aparþine uneia dintre fiicele împãratului Traian, dar se pare cã aceste greºeli sunt mult mai vechi”. Mai mulþi arheologi din Budapesta oferã însã o altã explicaþie pentru dezacordul de la Tãrtãria: potrivit teoriei acestora, autorul renumitelor tãbliþe nu stãpânea limba geto-dacã pentru cã era ungur. sursa: timesnewroman.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer