Membrii ai Partidului “Pentru Patrie” au participat în perioada 7-8 mai 2011, la tabara de muncã de la Mãnãstirea Brâncoveanu din Sâmbãta de Sus, organizatã de filialele Fãgãraº ºi Braºov.

În cadrul acestei tabere de muncã s-au întreprins acþiuni de curãþare a monumentului ridicat în memoria luptãtorilor din rezistenþa armatã anticomunistã ºi plantare de flori atât în curtea interioarã cât ºi pe aleea ce duce spre mãnãstire. Sub coordonarea camaradului din Fãgãraº, Cãtãlin Beltechi, participanþii au reuºit sa-ºi îndeplineascã obiectivele cu puþin timp înainte ca ninsoarea sa-ºi faca apariþia, spre surprinderea tuturor. Având în vedere condiþiile meteo ne-am vãzut nevoiþi sã amânãm acþiunile care depindeau de o vreme frumoasã, cum ar fi urcarea la Chilia Pãrintelui Arsenie Boca. În drum spre casã, camarazii braºoveni au profitat de ocazie ºi au vizitat Mãnãstirea rupestra ªinca Veche, un vechi lãcaº de cult ce se aflã situat în apropierea localitãþii Perºani. Aceastã mãnãstire este renumitã pentru lãcaºul de cult sãpat în piatrã, numit ºi “Templul Ursitelor” sau “Templul de la ªinca Veche”. Mãnãstirea rupestra nu a putut fi datatã cu precizie, unele surse susþinând cã este proto-dacicã. Versiunea cea mai des întâlnitã acceptã ca an al apariþiei 1742, moment în care bisericile ortodoxe erau interzise. Acest gen de acþiuni vor continua pe tot parcursul verii, având încredinþarea cã prin tabere de muncã ºi educaþie, nu numai cã vom “pune o cãrãmidã la înãlþarea Legiunii ºi la înflorirea României” dar vom crea acel spririt de camaraderie de care avem atâta nevoie. Biroul de presa al Partidului Pentru Patrie]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer