Student român la Londra: “Dumnezeu a fost ucis de Occident, VREAU SÃ MÃ ÎNTORC ACASÃ!”
O scrisoare emoționantã a unei tinere studente plecatã la studii în Marea Britanie circulã de câteva zile pe Internet. Viziunea româncei noastre despre Occident: un loc fãrã identitate, cu tradiții care se pierd încet-încet din cauza globalizãrii, în care cetãțenii se tem permanent de extremismul islamic, în care nimãnui nu-i pasã ce gândești sau ce dorești. Este inutil sã vã spunem cã scrisoarei tinerei se bucurã de o audiențã incredibilã pe rețelele de socializare.
  “Sunt studentã în Londra la una dintre cele mai bune universitãþi europene. Sunt mândrã cã am reuºit sã ajung aici ºi le voi fi recunoscãtoare pãrinþilor mei pt educaþie ºi efortul material extraordinar pe care l-au depus pentru a mã trimite la studii de calitate mereu. Dar mã deranjeazã teribil întrebarea tuturor „Te mai întorci?” ªi uimirea clarã la auzul unui ferm „da”. Acest DA nu era atât de ferm înainte de a mã muta în Londra.  Înainte era un „mi-aº dori, dacã voi avea unde sã mã întorc mã voi întoarce”. Suntem o generaþie crescutã într-o scârbã pentru patrie, am crescut cu Badea care înjura tara mereu, am crescut fiind educaþi sã admirãm valorile occidentale „superioare” ºi „ideale”. Credem cã politica, cultura ºi educaþia cât mai internaþionalã este foarte beneficã, credem În globalizare, suntem de acord câteodatã cã România e frumoasã dar pãcat cã e locuitã ºi parcã tot mai bine e în Londra… Români scumpi, cât putem sã ne înºelãm… Ce este Occidentul….? Un loc care nu mai are identitate, globalizarea îi distruge încet încet toate tradiþiile, cenzura comunismului bolºevic s-a transformat în a fi <politic corect>, trãieºti cu riscul ca un islamist extremist poate sã bombardeze pentrut Allahul lui locuitorii unei þãri în care el s-a mutat, istoria nu mai poate fi spusã pt cã poate jigni anumite popoare, copiii pot fi uciºi în pântece de cãtre propria lor mamã – avortul fiind vãzut cã o metodã contraceptivã în loc sã i se spunã crimã, Crãciunul ºi Pastele precum ºi alte tradiþii strãvechi subt doar un prilej de marketing , aici nu existã nici un pic de profunzime,; relaþiile dintre oameni sunt pur profesionale, prietenia, iubirea sunt toate o afacere, tot ce facem e pentrut CV ºi când vrem sã ne cãsãtorim gãsim noi pe perfectmatch.com ceva nu? Lumea discuta oameni, nimãnui nu îi pasã ce gândeºti, ce simþi ce îþi doreºti. Puþini mai ºtiu sã iubeascã, feminismul distruge relaþiile bãrbat femeie tot mai mult, gender role este considerat învãþat aºa cã nu mai învãþãm copiii de mici sã se comporte ca bãietei sau fetiþe ci îi lãsãm pe ei sã îºi aleagã ce sex vor sã aibã, ajungându-se la un nr imens de homosexuali creaþi de societate,Dumnezeu a fost ucis de Occident. De ce oare admiram atât de mult haosul Europei vestice? Noi avem oameni, noi ºtim sã trãim, noi radem cã fugim cu nasu de acasã o sãptãmânã în munþi cu corturile. Noi ne salutãm cu „Doamne ajutã!” Noi avem un pãmânt binecuvântat de oasele ºi sângele atâtor martiri… De ce s-au sacrificat atâþia romani pt viitorul nostru ºi noi fugim ca vitele în Occident? De ce acceptãm ca Securiºtii comuniºti sã ne conducã în continuare prin politica ºi educaþie? De ce acceptãm ideile occidentale cu braþele deschise? De ce acceptãm ca bãrbaþii noºtri sã fie carne de tun pt NATO dar nu suntem în stare sã ne recuperãm Moldova de peste Prut dupã atâþia ani de la cãderea comunismului? De ce acceptãm ca în continuare memoria luptãtorilor anticomuniºti sã fie cãlcatã în picioare ºi la 22 de ani de la aparenta schimbare a regimului încã nu le sunt recunoscute meritele? De ce eºti drogatã scumpa Românie cu iluzii occidentale? În Occident unde pleacã bieþii romani sã facã o pâine, germanii, francezii, englezii îi trateazã ca pe niºte sclavi, fiind roman eºti privit ca o subrasa, în Anglia un non-european are mai multe drepturi ºi privilegii doar datoritã faptului cã a trãit sub dominaþia imperiului pt decenii… ªi noi românii care avem o þarã superbã, un pãmânt fertil, plin de zãcãminte, Roºia montanã, delta, Carpaþii, Dunãrea, Marea Neagrã stãm sã cerºim ºi sã ne umilim pt o pâine prin Anglia, Italia ºi Spania…. Îmi plânge inima când vãd cum sunt trataþi pe pãmânt strãin când acasã la ei puteau mânca din belºug, dacã nu ar fi fost lãcomia hoþilor de la putere… care au vândut țara pe nimic. VREAU Sà Mà ÎNTORC ÎN ROMÂNIA cu toate cã nu voi avea niciodatã banii pe care i-aº avea lucrând aici. Dar cum spunea tatãl lui Nicolae Steinhardt : vei avea zile frumoase dar nopþile îþi vor fi îngrozitoare. Omul nu are numai trup de hrãnit, mai e ºi sufletul. ªi mai distrugãtoare este setea ºi foamea sufletului îndepãrtat de pãmânt ºi de neam decât foamea trupeascã… Aºa cã români, plecaþi, plecaþi la studii, plecaþi ca sã vedeþi în ce hal a ajuns occidentul liberal, plecaþi ºi învãþaþi sã vã iubiþi þarã ºi realizaþi ce frumuseþe aþi lãsat în urmã. ªi apoi ne vom întoarce cu toþii, valuri valuri, cu ºi mai multã forþã ºi dorinþa de schimbare, ºi dupã 68 de ani de asuprire, România va fi a românilor din nou, aºa sã ne ajute Dumnezeu!” Cristiana Maria Mãrcuș (Sursa: rbnpress.info) via 7est.ro
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer