Peste 20.000 de elevi de grãdiniþã ºi de ºcoalã primarã din Marea Britanie au intrat în atenþia educatorilor ºi învãþãtorilor pentru folosirea sub formã de insultã a unor cuvinte precum „gaylord” sau „lesbianã” sau pentru utilizarea unor comentarii “rasiste”, scrie cotidianul Daily Mail. Unii dintre aceºtia nu au mai mult de 3 ani! Un copil a fost acuzat de “rasism” pentru cã l-a numit pe un bãieþel „cap de brocolli” iar altul a fost numit “homofob” pentru cã i-a spus învãþãtoarei cã „tema asta este gay”. Alþi doi copii de ºcoalã primarã au fost acuzaþi de “homofobie” dupã ce s-au certat pentru o radierã ºi s-au insultat reciproc folosind cuvintele „gay” ºi „lesbianã”. Dictatura corectitudinii politice s-a instalat perfect în Marea Britanie, ºcolile fiind obligate sã raporteze un astfel de limbaj autoritãþilor din educaþie, care înregistreazã toate incidentele. ªcoala poate reþine numele ºi „infracþiunea” comisã de elev la dosar ºi astfel fapta îl va urmãri pe copil de la ºcoala primarã la gimnaziu ºi de la o ºcoalã la alta în cazul unui transfer. Mai mult, acel dosar poate fi luat ca referinþã sau recomandare ºi de instituþiile de învãþãmânt superior sau chiar de angajatori. Aºadar, în societatea “democraticã” britanicã orice mic incident ar putea schimba viaþa copilului pentru totdeauna. Adrian Hart, membru al clubului Manifesto, o organizaþie care militeazã pentru libertatea de exprimare ºi împotriva “hiper-regularizãrii vieþii cotidiene”, a protestat în faþa acestei “poliþii a gândirii” ºi a cerut autoritãþilor sã renunþe la aceastã practicã. „Copiii au nevoie de spaþiu pentru a se juca ºi de timp pentru a învãþa semnificaþia cuvintelor, fãrã sã fie raportaþi la autoritatea localã în educaþie. Aceste politici sunt o intervenþie nepotrivitã în viaþa de pe terenul de joacã ºi submineazã abilitatea învãþãtorilor de a da un exemplu moral copiilor ºi de a-i învãþa sã deosebeascã binele de rãu.”, a declarat acesta. Sursa: FrontPress.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer