Am cãutat sã nu mai scriu pe tema matrapazlâcurilor de la MISA. Sã las în urmã trecutul ºi sã privesc spre viitor. La fel ºi mulþi alþi colegi care au plecat de la MISA. Dar se pare cã MISA nu vrea sã se lase de noi. ªi ne mãnâncã timp ºi energie. Scriu articole defãimãtoare la adresa noastrã, pun cursanþii sã formuleze plângeri penale împotriva unora dintre noi, pe motive aiuristice, pentru a-i plimba pe la secþii de poliþie ºi astfel pentru a-i intimida, pentru a le bãga pumnul în gurã. Iar frustrarea pentru nedreptãþile la care sunt supuºi creºte în aceºti oameni. Inclusiv în mine, care umblu cu ei pe la secþiile de poliþie pentru a-i apãra pro-bono, în calitate de avocat, împotriva acestor ºicanãri. ªi pierd ºi eu timp ºi energie.

Aºa cã vã dãm un ultimatum:

Aveþi termen pânã la data de 18.01.2016 (o sãptãmânã) sã scoateþi de pe siteurile controlate de voi (yogaesoteric, misa-yoga.blogspot.com, costicacojocaru.ro, misatv.ro) orice referiri calomnioase ºi defãimãtoare la adresa foºtilor cursanþi MISA ºi sã vã puneþi cursanþii sã îºi retragã plângerile penale la adresa foºtilor cursanþi.

În cazul în care nu veþi face aceste lucruri de minim bun simþ, veþi avea de suferit represalii. Legale. Vreþi rãzboi, veþi avea rãzboi. Rãzboi cu adevãrul. Vom face sesizãri ºi plângeri la CSM ºi DNA (cu date concrete) despre cum aþi “triumfat” în dosarul de la Cluj.

ªi nu ne faceþi sã ne amintim lucruri pe care voiam sã le uitãm. Lucruri rele, ilegale, fãcute de oameni rãi din MISA. Nu ne faceþi sã punem aceste lucruri în scris, ºi sã le trimitem la Parchet, cu probele aferente.

Acesta este ultimatumul nostru.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer