Sâmbãtã am ieºit cu fimiu sã dãm zãpada din parcare. Soare, vreme frumoasã. Seara am simþit o jenã în plãmâni, iar noaptea aveam deja febrã ºi transpiram. Toatã duminica am fost varzã, frisoane ºi febrã mare. M-or fi ajuns radionicele din Ferentari, mi-am spus amuzat. Duminicã seara încã nu îmi revenisem, cu tot cu antibiotice ºi tone de ceai bãute.  Luni dimineaþa deja mã simþeam mai bine, am putut sã ies pânã la tribunal ºi la birou. Când, ce sã vezi !? Se pare cã gripa asta nu am experimentat-o doar eu. Încã douã secretare, doi colegi ºi un client au zãcut în weekend, cu aceleaºi simptome ca ºi mine. Mã întreb dacã nu cumva suntem cobaii unui experiment cu viruºi, pentru creºterea vânzãrilor la medicamentele “de sezon”… Toþi cei molipsiþi au ieºit sâmbãtã din casã, la aer… aer care ar fi putut fi infestat prin metoda acelor chem-trails (avioane de mare altitudine care “stropesc” cu anumite substanþe zonele urbane). Eu pânã acum am identificat 8 persoane (6 bãrbaþi ºi 2 femei) – toate din Bucureºti, care au avut aceste simptome. Coincidenþa mi se pare prea mare… toate au început sã se îmbolnãveascã sâmbãtã… OR FI PUS êTIA CEVA ÎN SÂMBÃTà ?! Voi ce pãrere aveþi ? Aºtept comentariile ºi relatãrile voastre…  ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer