Consiliul Naþional de Informaþii (CNI), unul dintre serviciile de informaþii ale SUA, a avertizat cã UE ºi SUA vor fi depãºite de China, pânã în anul 2030. Serviciile de informaþii averizeazã: SUA ºi UE, depãºite de China în 2030 servicii secrete Serviciile de informaþii averizeazã: SUA ºi UE, depãºite de China în 2030 Epoca dominaþiei economice americane ºi europene are mai puþin de douã decenii de viaþã, conform unui raport al CNI. Studiul, numit Tendinþe Globale 2030, prevede cã economia chinezã o va depãºi pe cea a Statelor Unite între 2022 ºi 2030. El susþine cã, în2030, cota din comerþul mondial deþinutã de triumviratul format din SUA, Europa ºi Japonia, care a dominat pânã acum, va scãdea de la 56% la sub jumãtate, transmite RADOR. Raportul mai afirmã cã India ºi China nu sunt singurele þãri asiatice în ascensiune, care vor înclina balanþa puterii mondiale de la vest spre est. Un alt grup – supranumit Viitorii Unsprezece, format din Bangladesh, Egipt, Indonezia, Iran, Mexic, Nigeria, Pakistan, Filipine, Turcia, Coreea de Sud ºi Vietnam – va depãºi pânã în 2030 Uniunea Europeanã cu 27 de membri din punct de vedere al PIB colectiv. Publicarea raportul elaborat de Consiliul Naþional de Informaþii (CNI) al SUAcoincide cu începutul celui de-al doilea mandat al preºedintelui Barack Obama la Casa Albã. Secþiunea dedicatã Europei oferã o perspectivã sumbrã asupra impactului crizei datoriilor suverane. “Criza din zona euro a expus tensiunile ºi disensiunile dintre statele membre ºi, pentru prima oarã dupã zeci de ani, a ridicat întrebãri fundamentale privind viitorul Europei”, scrie în raport, care adaugã cã UE post-crizã “nu va semãna cu Europa de astãzi”. Printre scenariile pentru zona euro se numãrã ºi prãbuºirea euro ºi, apoi, a UE însãºi. Dar raportul ia în calcul ºi posibilitatea ca liderii UE sã facã un “efort federalist”, care sã ducã la o “renaºtere” europeanã. Conform acestui scenariu, “Europa este pe cale de a-ºi realiza concepþia originarã privind o uniune economicã ºi monetarã cuprinzãtoare ºi… rezultatul va fi cã va ieºi întãritã”. Raportul mai estimeazã cã “populaþia musulmanã a Europei se va dubla, de la 4,1% la 8%”, pânã în 2030. Se preconizeazã cã populaþia lumii va creºte cu circa 15%, la 8,3 miliarde de oameni, faþã de 7,1 miliarde în 2012. La prezentarea raportului, Christopher Kojm, preºedintele CNI, a declarat cã “ascensiunea spectaculoasã a economiilor asiatice afecteazã în mod dramatic… influenþa Statelor Unite”. sursa: ziuaveche.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer