comentariu rapcea.ro: Într-o interpelare publicã de ieri 17.03.2014, adresatã de la Tribuna Senatului României, senatorul Valer Marian a solicitat Ministrului Culturii, Kelemen Hunor, explicații cu privire la ștergerea de pe Arcul de Triumf al Armatei Române a inscripționãrii Budapestei din rândul orașelor unde Armata ROmânã a dus lupte victorioase. Felicitãm inițiativa domnului senator și îl asigurãm (în continuare) de tot sprijinul nostru, pentru repunerea (prin toate mijloacele !) a Budapestei, acolo unde îi este locul !

"Care au fost motivele pentru care a fost înlãturatã inscripþia  Budapesta 1919 de pe Arcul de Triumf"
Adresatã:  Domnului ministru al Culturii, Kelemen Hunor Senator: Valer Marian Circumscripþia electoralã: nr. 32 Satu Mare Colegiul electoral: 1 Grup parlamentar: Independent Obiect: Dispariþia ºi repunerea pe Arcul de Triumf din Bucureºti a inscripþiei  ”Budapesta 1919” ªedinþa Senatului din : 17.03.2014 În temeiul art. 112 alin. 1 din Constituþia României ºi art. 162 din Regulamentul Senatului, vã înaintez prezenta

INTERPELARE :   

            În perioada guvernãrii PDL-UNPR-UDMR, în timp ce ministru al Apãrãrii Naþionale era preºedintele UNPR, Gabriel Oprea, iar dvs. eraþi ministrul Culturii ºi preºedintele UDMR, a fost înlãturatã, în împrejurãri ºi din motive necunoscute, de pe Arcul de Triumf din Bucureºti, inscripþia „Budapesta 1919”, gravatã alãturi de denumirile altor localitãþi în care armata românã a repurtat victorii în primul rãzboi mondial. Inscripþia „ Budapesta 1919” marca victoria armatei române din august 1919, când a zdrobit armata maghiarã ºi a ocupat vremelnic capitala Ungariei, prilej cu care a fost arborat drapelul tricolor românesc ºi a fost pusã simbolic o opincã þãrãneascã pe Palatul Parlamentului din Budapesta. Armata românã nu a participat atunci la un rãzboi de agresiune, respectiv la o campanie de cucerire sau de represalii, ci a intervenit la cererea puterilor Antantei, care au câºtigat primul rãzboi mondial, pentru a înlãtura pericolul reprezentat de armata maghiarã condusã de Bela Kun ( originar din judeþul Satu Mare ), care proclamase al doilea stat bolºevic dupã Rusia Sovieticã. Pe lângã caracterul pacificator ºi preventiv, campania armatei române a avut ºi un caracter umanitar, pentru cã unitãþile implicate au aprovizionat cu alimente populaþia Budapestei, care era afectatã de sãrãcie ºi foamete, dupã pierderea rãzboiului ºi destrãmarea Austro – Ungariei ºi dupã izbucnirea revoluþiei comuniste. Inscripþia „ Budapesta 1919” nu a constituit un afront la adresa Ungariei ºi a maghiarilor, ci a reprezentat o realitate istoricã. În Franþa, de exemplu, nici dupã realizarea reconcilierii franco-germane în cadrul Uniunii Europene, dar nici mãcar în timpul ocupaþiei naziste din perioada 1940 – 1944  nu au fost înlãturate de pe Arcul de Triumf din Paris marile victorii ale armatei franceze de la Verdunne ºi de pe Somme. În consecinþã, vã solicit sã-mi comunicaþi care au fost motivele pentru care a fost înlãturatã inscripþia „ Budapesta 1919” de pe Arcul de Triumf ºi dacã, având în vedere cã actualmente sunt în curs lucrãri de renovare la acest monument important, aceastã inscripþie va fi repusã în locul iniþial. Solicit rãspuns scris ºi oral.

Senator

Valer Marian

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer