Oamenii, scãpaþi de urgia cutremurului ºi a apei îºi oblojesc rãnile, îndurã lipsurile, îi plâng pe cei dispãruþi sau se duc de bunã voie la moarte, încercând sã opreascã ciuma nuclearã. Pentru unii aceste aspecte ar fi partea iraþionalã a situaþiei. Chemând la raþionalitate, analiºtii cuantificã pierderile materiale ºi financiare ºi cautã sã identifice oportunitãþile pe care le oferã aceastã nenorocire unor viitoare afaceri. Concluzia lor este optimistã: afacerile merg mai departe! Au mai fost Cernobîl, New York 9/11, Indonezia 2004 ºi altele dar afacerile au prosperat. Dar viaþa, viaþa cum va arãta? Alþi analiºti se frãmântã sã gãseascã rãspunsul la întrebari de genul, cum ºi de ce s-a produs cutremurul ºi ce va urma? Unii dau vina pe natura oarbã, alþii bãnuiesc o mânã de om criminalã, un monstru care produce cutremure, uragane, potopuri, etc. Americanii, ruºii, HAARP, Beam, iluminaþii, ºerpilienii, reptilienii, extratereºtrii ºi alþii sunt pe lista suspecþilor. Cel mai pertinent rãspuns l-a dat un om aflat în necaz. Iatã ce spune un japonez: “It was an act of God,” said Yoshihiro Amano, a grocery store owner whose house is 4 miles (6 kilometers) from the reactors. “It won’t help anything to get angry. But we are worried. We don’t know if it will takes days, months or decades to go home. Maybe never.” “A fost un act al lui Dumnezeu”, a spus Yoshihiro Amano, proprietarul unui magazin alimentar a carui casa este la 4 mile (6 km) de reactoare. “Nu va ajuta la nimic sã ne enervãm, dar suntem îngrijoraþi.. Nu ºtim dacã va dura zile, luni sau decenii pentru a merge acasã. Poate cã niciodatã.” Dar de ce “It was an act of God”? Ascensiunea tehnologica, economica si finaciara (în anii ’80 Japonia devenise cel mai mare creditor al lumii) a creat ºi dezvoltat la japonezi mitul superioritãþii. Istoricul japonez Shishibei Yamamoto spunea atunci cã “japanitatea a devenit adevãrata religie a japonezului” ºi cã “japonezii sunt zeii!”. Credinþa în superioritatea lor “s-a înrãdãcinat în ei mai adânc ca niciodatã”. (Süddeutsche Zeitung, nr.61/15 martie 2011) ªi Dumnezeul Cel Viu, Adevãrat, i-a cercetat sã vadã cât de zei sunt. Dar nu sunt singurii de cercetat…Pe planetã se înmulþesc zeii de toate felurile. Înseamnã cã se vor înmulþi ºi cercetãrile… Cine se înalþã va fi smerit ºi cine se smereºte va fi înalþat. Nicuºor Gliga 22 martie 2011 Sursa: Altermedia

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer