Grupuri înarmate de membri ºi simpatizanþi ai Miºcãrii Naþional-Socialiste au început sã patruleze pe strãzile oraºului Sanford din Florida, pentru a “preveni revoltele rasiale” care ar putea izbucni dupã tensiunile care au urmat împuºcãrii unui tânãr de culoare în 26 februarie. Jeff Schoep, liderul organizaþiei radicale, a declarat cã aceste patrule, formate din 10-20 de oameni, sunt un rãspuns concret la temerile populaþiei albe dupã împuºcarea mortalã a lui Trayvon Martin de cãtre George Zimmerman, care fãcea parte dintr-un grup de voluntari care efectuau regulat ronduri de noapte în cartierul lor pentru a preveni infracþionalitatea. Zimmerman, deºi a declarat cã se afla în legitimã apãrare ºi existã cel puþin un martor care a confirmat cã a fost atacat de tânãrul de 17 ani, acesta a fost arestat de poliþie. “Nu suntem genul de albi care pot fi cãlcaþi în picioare”, a declarat Schopep pentru Miami New Times. “Nu facem apologia violenþei dar suntem pregãtiþi pentru orice”, a continuat acesta. Liderul Miºcãrii Naþional-Socialiste a mai criticat “dublul-standard” de care dau dovadã presa ºi autoritãþile când vine vorba de un alt grup care militeazã   pentru segregare rasialã, Panterele Negre. Organizaþia formatã din persoane de culoare a oferit o recompensã de 10.000 de dolari pe capul lui George Zimmerman. “Dacã noi am fi pus o recompensã pe capul cuiva, eu garantez cã am fi fost trimiºi dupã gratii”, a mai spus Schoep. Acesta a þinut sã precizeze cã membrii organizaþiei pe care o conduce se aflã în oraº doar pentru a-ºi arãta susþinerea pentru comunitatea albã ºi nu pentru a lua partea lui  George Zimmerman, care în opinia lui este un metis “jumãtate hispanic”, care “în mod sigur nu poate fi numit alb”. Sursa: FrontPress.ro ]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer