Sataniºtii din Florida se vor aduna, luni, în faþa sediului guvernatorului Rick Scott pentru a-i mulþumi public pentru un amendament înaintat în Senatul american, care le serveºte interesele. Amendamentul susþinut de guvernatorul Floridei ºi adoptat de Senat acordã permisiunea elevilor de gimnaziu ºi liceu sã se roage înainte de ore sau de evenimentele care au loc în spaþiul ºcolii. Noua lege spune cã profesorii nu au dreptul sã impiedice elevii sã se roage, atâta timp cât rugãciunea nu se transformã în act de prozelitism. Rugãciunea poate fi condusã de orice voluntar. Nimic rãu în aceastã inițiativã, lãudabilã chiar, și carer la prima vedere încurajeazã manifestãrile religioase ale elevilor. Problema este cã legea nu conþine restricþii în funcþie de religie, fapt pe care sataniºtii din Florida l-au apreciat în mod deosebit, motiv pentru care vor organiza mitingul de mulþumire. “Entuziasmul este uriaº, deci mi-e imposibil sã spun câþi sataniºti vor veni la miting”, a declarat purtãtorul de cuvânt al Templului Satanic, Lucien Greaves. “În plus, nu-þi poþi spori rândurile dacã oamenii nu te cunosc. Mitingul ne va permite sã ne popularizãm mesajul”, a mai spus Greaves.  Templul Satanic a fost lansat în 2012, funcþionând, momentan, ca o comunitate online de sataniºti. Grupul nu este afiliat la alte culturi sataniste din statul american. “Deºi mai avem mult de muncit pânã ca religia satanistã sã fie îmbrãþiºatã de publicul larg, considerãm cã ieºirea noastrã publicã va primi suportul cetãþenilor. Considerãm cã mediul social actual este mai pregãtit ca niciodatã pentru a întâmpina o nouã erã satanicã”, se aratã într-un mesaj pe site-ul organizaþiei. “Tempul Satanic susþine libertatea de exprimare ºi libertatea religioasã, iar sataniºtii îl susþin bucuroºi pe Rick Scott care a reafirmat libertatea specific americanã de a ne practica în mod deschis credinþa, permiþând copiilor noºtri satanici (!) sã aibã libertatea de a se ruga în ºcoli”, se mai scrie pe site.  “Considerãm cã este timpul ca sataniºtii sã se arate la faþã ºi sã arate ceea ce sunt”, a adãugat Greaves, care sperã cã sataniºtii din ciclurile gimnaziale se vor putea ruga acum în liniºte, în ºcoli. “Trãim într-o þarã mare. Toatã lumea are dreptul de a-ºi face vocea auzitã”, a venit rãspunsul guvernatorului Rick Scott, rugat sã comenteze planurile Templului Satanist. sursa: jurnalul.ro comentariu rapcea.ro: și cu asta s-a zis și cu mult-lãudata Americã ce afirma cu emfazã: IN GOD WE TRUST !!! Dumnezeu a fost înlocuit cu așa-zisa “democrație” – un fel de drept al fiecãruia de a face ce îl taie capul, atâta timp cât își plãtește taxele la Stat. De unde se vede cã “democrația” de tip american nu este altceva decât o etapã intermediarã cãtre înlocuirea lui Dumnezeu – din conștiința poporului – cu INAMICUL UMANITÃȚII, OMORÂTORUL DE OAMENI (cum mai este numit în Biblie), SATANA. Deci, de azi înainte, oficial, Statele Unite ale Americii au acceptat conducerea împãratului demonilor și se fac pãrtașii acestuia. Dumnezeu sã binecuvânteze America și sã deschidã ochii americanilor, pânã nu va fi prea târziu !]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer