Un tatã acuzã o ºcoalã de discriminare împotriva creºtinilor dupã ce fiului sãu i-a fost confiscatã brãþara cu un simbol creºtin pe ea.

foto: urbanchristiannews.com
Peter Thompson refuzã sã-l mai lase pe Eddie, în vârstã de 6 ani, sã meargã la ºcoala elementarã Estfeld din Tickhill (Marea Britanie) pânã când problema pe care o ridicã purtarea brãțãrii, care are imagine simbolicã creștinã a unui peºte („ihtis”), se va rezolva. Acesta a fãcut câteva plângeri ºi aºteaptã scuze din partea ºcolii, dupã ce lui Eddie i s-a spus cã nu are voie sã poarte brãþara. „El poartã acea brãțarã deoarece simte cã Dumnezeu e mereu cu el. A purtat-o în ultimele ºase luni, a avut mereu grijã sã o acopere, aºa încât sã nu fie la vedere sau sã prezinte vreun risc.” „Cred cã îl discrimineazã pentru cã este creºtin. Brãþara este simbolul credinþei sale.” sursa: doxologia.ro
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer