girl praying 300x221 SUA: o fatã este impusã sã frecventeze ºcoala publicã pentru cã este prea credincioasã educatieCurtea Supremã de Justiþie a statului New Hampshire examineazã decizia unei instanþe inferioare, conform deciziei cãreia o fatã, care a primit educaþiei acasã, urmeazã sã fie impusã sã frecventeze o ºcoalã publicã din motiv cã „ar fi extrem de credincioasã”. Instanþa a recunoscut cã pãrinþii au oferit o educaþie aleasã fetei, cã aceasta este sociabilã, însã este „prea viguroasã în apãrarea creºtinismului”, comunicã World News Daily. „Alegerea educaþiei pentru copil este dreptul fundamental al pãrinþilor”, a declarat John Antony Simmons, avocatul pãrinþilor din partea Alliance Defense Fund.  „Instanþa nu are dreptul sã impunã copilului frecventarea unei ºcoli publice doar pentru cã considerã cã viziunile sale religioase ar trebui schimbate, iar instanþa inferioarã a fãcut anume acest lucru”, afirmã juristul. Numele copilului nu se comunicã, însã se cunoaºte cã „problema” educaþiei fetei a intrat în vizorul autoritãþilor când aceasta avea vârsta de 10 ani. Pãrinþii sãi au devorþat chiar în anul în care s-a nãscut. A beneficiat de educaþie la domiciliu, în conformitate cu textele impuse de standardul de stat. Ea frecventa ore suplementare la ºcoalã ºi se ocupa cu sportul împreunã cu ceilalþi elevi. Totuºi, în urma testelor, dirigintele sãu a ajuns la concluzia cã „fata este peste mãsurã de religioasã” ºi cã are nevoie sã frecventeze ºcoala publicã „unde ar putea face cunoºtinþã cu alte puncte de vedere ºi sã-ºi formeze o viziune criticã asupra creºtinismului”. „Credinþa fetei este cauzatã de faptul cã ea nu a avut posibilitate sã cunoascã alte puncte de vedere”, a declarat el. La protestele mamei, dirigintele a rãspuns prompt: „dacã am decis cã fata trebuie sã frecventeze ºcoala, va fi aºa cum am spus”. Iatã cum a comentat Antony Simmons acest proces: „Este un precedent foarte periculos. Dacã un judecãtor poate impune copilului sã frecventeze ºcoala publicã doar pentru cã este credincios, atunci el va putea sã-i impunã frecventarea unui seminar unde i s-ar impune o altã religie, o viziune atee sau altceva”. Notã: În SUA, pãrinþii au dreptul sã aleagã metoda de educare a copiilor: frecventarea ºcolilor publice ºi instruirea la domiciliu (homeless education)]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer