pedofil 300x200 Guvernul Germaniei a legalizat pedofilia educatieBucletele ministerului german pentru problemele familiei îndeamnã pãrinþii sã facã „masaj sexual” copiilor în vârstã de 1-3 ani. Este vorba de douã buclete de 40 de pagini, aprobate de Centrul pentru Educaþie Sanitarã (Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung – BZgA), care se orienteazã cãtre pãrinþii tineri ºi copiii între 1 și 3 ani cât ºi cei între 4 și 6 ani. “Taþii nu acordã destulã atenþie clitorului ºi vaginului fiicelor sale. Mângâind fiicele sale, taþii nu acordã atenþie acestei zone, în timp ce aceasta este unica metodã de a dezvolta mândria fetelor pentru faptul cã sunt fete”, se spune în bucletul dedicat educaþiei copiilor în vârstã de 1-3 ani. Autorii aduc argumente în plus: “când copilul îºi cheamã pãrinþii, el îºi atinge toate pãrþile corpului, pãrinþii trebuie sã facã la fel”. Aceeaºi broºurã sfãtuieºte pãrinþii sã permitã ºi sã îndemne copiii la masturbare, în afarã de cazurile când astea ar putea provoca daune fizice. Copiii trebuie sã ºtie cã nu existã pãrþi ruºinoase ale corpului. Corpul este casa de care trebuie sã te mândreºti. Copiilor în vârsta de 4-6 ani li se recomandã predarea kamasutrei. Un alt produs al acestui centru federal este cãrticica cu cântecele pentru copii în vârstã de 4 ani, în care picii sunt îndemnaþi sã se marturbeze. Iatã ce spun versurile unui cântecel inclus în aceastã culegere, care are denumirea de “Nasul, burta ºi funduleþul”: “Când îmi ating corpul, înțeleg cum este. Am vagin, pentru cã ºtiu cã sunt fetiþã. Vaginul nu e doar pentru a face pipi. Când îl ating, simt plãcere”. „Majoritatea þãrilor recunosc cã la vârsta copilãriei, este nevoie de inocenþã”, comenteazã decizia guvernului german publicistul canadian Michael O’Brien. „Dar ce vedem acum? Statul german lipseºte copiii de aceastã perioadã”, adaugã el. „Aceasta este filosofia materialismului, care vede toate normele morale ºi toate adevãrurile legate de natura umanã ca ceva represiv. Plãcerile ºi înþelegerea eronatã a libertãþii – iatã care sunt principiile de care se conduce statul”. În prezent, aceastã broºurã este obligatorie în 9 landuri germane, în grãdiniþe ºi ºcoli primare. Oricât ar parea de paradoxal, aceste broºuri au fost recomandate ºi organizaþiilor care luptã împotriva pedofiliei. Tirajul broºurilor se ridicã la milioane de exemplare în întreaga þarã. Guvernul afirmã cã în urma unui sondaj, 93 la sutã din pãrinþi, pedagogi ºi psihologi au acceptat aceste instrucþiuni. Este foarte probabil ca în curând acest model de educaþie a copiilor sa fie impus ºi altor state din Europa. Sursa: AntiMedia]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer