rusi 300x200 Naþionaliºtii ruºi se reunesc în cadrul unei singure miºcãri internationalNaþionaliºtii ruºi au anunþat creare celei mai mari miºcãri naþionaliste din Federaþia Rusã – „Russkie” („Ruºii”), scopul cãreia este „instaurarea unui guvern naþional ºi declararea statului naþional rus”. Noua organizaþie este condusã de foºtii membri ºi lideri ai miºcãrilor naþionaliste scoase în afara legii „Miºcarea Împotriva Imigraþiei Nelegale” ºi „Uniunea Slavã”. Preºedintele Consiliului Naþional Suprem a fost ales Dmitrii Deduºkin. Într-un interviul acordat agenþiei de ºtiri „Novii Reghion” el a precizat cã în toate regiunile Federaþiei Ruse, cu excepþia republicilor Daghestan, Cecenia ºi Inguºetia, unde „nu existã populaþie ruseascã”, urmeazã a fi create filiale ale miºcãrii. Demuºkin a subliniat cã în prezent „nu existã nicio organizaþie, partid care ar reprezenta interesele ruºilor”. „Existã comuniºti, liberali, birocraþi, „partidele hoþilor ºi ºmecherilor”, iar un partid al ruºilor nu existã. Vom lupta pentru solidaritatea etnopoliticã a tuturor ruºilor”, a declarat el. Sursa: AntiMedia]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer