un articol de piticu gratis la care subscriu 🙂

Urãsc PSD-ul mult mai tare decât aº putea urî PDL-ul. Evident, urãsc ºi PDL-ul ºi pe Bãsescu. Ca orice om normal. Dar pe Iliescu, Ponta, Nãstase mult, mult mai tare. Dupã toate definiþiile, asta mã face bãsist. Cã bãsist nu înseamnã cã þii cu Bãsescu. Înseamnã doar cã în top 10 oameni pe care îi urãºti, Bãsescu nu e pe primul loc. Dacã e pe locul doi, eºti bãsist. Aºa sunt eu. Mi se pare cã PDL-ul a fost un dildãu de ciment ºi PSD-ul un dildãu de ciment cu cuie întãrite prin el. Spun doar cã violul de la didlãul de ciment cu cuie e mult mai dureros decât alã cu dildãul doar de ciment. ªi prin asta, cu logica lor de fier, behãitorii de la antena 3 ar înþelege cã sunt bãsist. Ca acest idiot Care din spargerea USL a scris un text despre cât de rãu e Bãsescu, acest împãrat din Star Wars care abia aºtepta un moment de instabilitate în Alianþa Rebelã ca sã îºi construiascã Death Starul. Absolut orice lucru din Univers care e naºpa are legãturã cu Bãsescu. Chiar ºi faptul cã douã partide de hiene ºi-au dat seama cã nu le mai ajunge ciolanul dacã o ard împreunã are legãturã cu Bãsescu. Lupul din “Capra cu trei iezi” a vrut sã mãnânce iezii pentru cã era din serviciile controlate de Bãsescu ºi primise ordin. Azi cicã s-ar fi spart USL. Habar n-am. Chestia asta cu alianþele politice e atât de irelevantã încât nici nu pot descrie cât de mult mi se fâlfâie, ºi am fost campion mondial la epitete. Pânã la urmã toate-s de stânga ºi toate-s acelaºi rahat. Toate vor da cizme la analfabeþi pentru voturi. Toate vor promite ajutoare sociale la paraziþi sociali pentru voturi. Toate vor promite bugetarilor cã nu îi vor da afarã ºi îi vor pãstra în slujbele lor inutile în care plimbã hârtii pe banii statului în numãr nejustificat de mare. Pentru voturi. ªi toate se vor þine vag de promisiune în timp ce îºi vor vedea de servit clientela politicã, rudele ºi firmele proprii din banii statului. E exact acelaºi rahat indiferent cã e PDL, PNL, PSD sau PLM. Pentru mine USL-ul a însemnat o singurã chestie. Cã nici mãcar cu PNL-ul nu aº mai putea vota, ipotetic. Vedeþi voi, eu sunt o tentativã de burghez. Nu vreau ce urlã plebea. Nu vreau alocaþii mãrite, ajutor de încãlzire iarna ºi nici o plasã de fãinã ºi ulei. Sunt ok cu banii. Nu mã ºterg la cur cu mãtase, dar sunt ok. Destul de ok încât sã fiu de dreapta. Sã explic diferenþa, pe scurt, între dreapta ºi stânga pentru cei mai proºti dintre noi. Oamenii de stânga vor ca statul sã le dea mai mulþi bani. Oamenii de dreapta vor ca statul sa le ia mai puþini bani. Aºa-s eu. Nu vreau ajutor de ºomaj mãrit. Vreau ca statul sã îmi ia mai puþini bani. Vreau sã nu mai plãtesc de 4 ori mai mult decât tanti Geta contribuþia la sãnãtate. Dacã câºtig de 4 ori mai mult nu înseamnã cã sunt de 4 ori mai bolnav. ªi dacã aº fi, nu m-aº duce la stat sã stau la coadã si sa mor cu zile. Cu toate astea dau la CNAS procent din salariu. Aº vrea sã am opþiunea sã nu dau deloc, dacã se poate. Sã plãtesc tot din buzunarul meu. Mulþumesc. Mã rog, nu vreau sã intru în detalii. Dãdeam un exemplu. Pe scurt, sunt de dreapta. Pe hârtie PNL-ul era ºi el de dreapta. Adicã da, tot ºobolani care furã, dar în timp ce furã mai fac ºi chestii vag de dreapta. Dar nu mai sunt de dreapta. Cã au fãcut coaliþie monstruoasã cu stânga, ca pe vremea lui Cuza. ªi ºi-au fãcut un discurs exact la fel de populist. Nu mai existã partide de dreapta la noi. E o þarã mult prea sãracã ºi mult prea proastã pentru ca dreapta sã reprezinte o mizã electoralã. Dacã vã vine sã credeþi, ca platformã politicã, cei mai apropiaþi de ce vreau eu sunt UDMR. Mai bine ungur decât de stânga. Nu, nu, n-o sã îi votez nici pe ãºtia, staþi liniºtiþi. Cã platforma politicã a unui partid e ca pozele de pe facebook ale gagicilor: aratã mult mai bine decât în realitate. Deci n-am rãspuns la întrebarea „eu cu cine votez?”. În continuare mi se pare o întrebare de genul „Eu de cine sã fiu violat?”. Nu vreau sã calculez ºi sã aleg rãul cel mai mic. Mi se pare de cãcat, din principiu sã alegi un rãu mai mic. Dar mã bucur cã se sparge USL pentru cã îi urãsc profund. Mai bine ne concentrãm pe alte lucruri. Se sparge USL dar se reuneºte 3 Sud Est. Yin-yang, coaie.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer