un articol de Victor Dascalu 

În ziua de azi, ofensiva împotriva Tradiþiei , a Creºtinismului ºi a Libertãþii  este dusã pe douã fronturi majore . Un prim front major este reprezentat în mod clar de cãtre neo-marxiºti , în timp ce al doilea front este reprezentat de cãtre… pseudo-reprezentanþi ai Bisericii . Ei sunt pseudo-reprezentanþi ai Bisericii deoarece aceștia susțin doar din punct de vedere formal Biserica .

       Un alt aspect pe care atât pseudo-reprezentaþii Bisericii, cât ºi neo-marxiºtii îl uitã într-un mod voit este cel al conceptului de Bisericã Creºtinã deoarece Bisericã nu înseamnã doar preoþime, ci întregul numit Bisericã cuprinde atât preoþimea , cât ºi poporul , douã elemente fundamentale fãrã de care Biserica nu poate exista . Orice atac la adresa Tradiþiei, a Bisericii reprezintã de fapt, un atac la adresa existenþei noastre ca neam . Mulþi se întrebã ºi pe bunã dreptate : Cum se face cã cel de-al doilea front este format din reprezentanþi ai Bisericii ? Rãspunsul este unul simplu : pentru a distruge un element forte, trebuie mai întâi sã-l distrugi din interior , trebuie sã-i corupi elitele ºi în final trebuie, sã-l compromiþi în faþa poporului . Corupþia ºi opulenþa anumitor pseudo-reprezentanþi ai Bisericii practic alimenteazã sentimentele anti-creºtine , sentimente cu abilitate întreþinute de cãtre extremiºtii de stânga indiferent de epocã . Este evident faptul cã religia Creºtinã nu promoveazã opulenþa ºi corupþia, însã tot atât de evident este faptul cã într-un mod general, pãrerile oamenilor sunt formate din ceea ce observã, acesta este ºi motivul pentru care atunci când apar la orizont preoþi corupþi ( mai ales când acei preoþi deþin funcþii superioare în Bisericã ) tendinþa este aceea de a generaliza, aceastã tendinþã fiind “ajutatã” sã devinã un fenomen de amploare de cãtre propaganda anti-creºtinã . Pe lângã cei care luptã din interior împotriva Creºtinismului, existã duºmani ai Creºtinismului care atacã într-un mod frontal, direct . Aceºti indivizi au câºtigat o mare parte a opiniei publice folosind mantra : ” Prea multe biserici , prea puþine spitale “, reuºind astfel sã înducã prin intermediul unei propagande agresive sentimentul cã ” motivul pentru care România stã pe loc este Ortodoxia, cã motivul pentru care nu avem spitale este reprezentat de biserici “, º.a.m.d . Pentru a demonstra contrariul la ceea ce se spune într-un mod oficial despre Creºtinism, voi folosi contraargumente logice : 1 ) Bugetul alocat Bisericii nu poate acoperi deficitul economic ºi automat nu poate face ca România sã fie umplutã ca prin minune cu spitale . 2 ) Gestiunea macroeconomicã nu þine de Bisericã, iar dacã într-un mod ipotetic , Biserica va înceta sã mai aibe fonduri, economia tot nu va funcþiona bine , deoarece epicentrul crizei economice nu se aflã în cadrul Bisericii . Concluzia acestui articol este cã nu Biserica reprezintã problema, ci falºii reprezentanþi ai Bisericii reprezintã adevãrata problemã , nu Biserica trebuie înlocuitã, ci oamenii care o distrug din interior . Primul front împotriva Creºtinismului este format din neo-marxiºti, adepþi ai religie materialismului , în timp ce frontul secund este format din pseudo-reprezentanþi ai Bisericii . Aceºti indivizi, vãzuþi de departe par foarte diferiþi, însã, observaþi de aproape, ei sunt la fel .  ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer