Paul Krugman, analist, eseist ºi publicist, câºtigãtor al premiului Nobel pentru economie în 2008, a declarat într-o intervenþie televizatã cã un atac extraterestru ar obliga acum forþele economice suverane sã se coalizeze ºi sã depãºeascã situaþia economicã mondialã. “Dacã am descoperi cã, de exemplu, extratereºtrii plãnuiesc sã ne atace ºi este nevoie de construcþii de apãrare pentru a contracara ameninþarea anti-pãmânteanã, iar inflaþia ºi deficitul bugetar vor ocupa locul al doilea al preocupãrilor noastre, criza s-ar sfârºi în 18 luni,” a spus Krugman. Acesta a discutat despre mãsurile necesare la nivel mondial pentru îmbunãtãþirea situaþiei financiare împreunã cu economistul Ken Rogoff de la Universitatea Harvard în cadrul emisiunii “Fareed Zakaria GPS” pe postul britanic de televiziune CNN. Krugman a vorbit despre aceleaºi rezolvãri pe care le-a considerat mereu valabile. El a declarat cã cel de al Doilea Rãzboi Mondial a dus la încetarea Marii Crize ºi a glumit cã ºi astãzi este nevoie de ceva similar. “Era un episod crepuscular ca acesta în care oamenii de ºtiinþã inventeazã un atac extraterestru pentru a reda pacea în lume” a susþinut acesta pentru a-ºi argumenta poziþia pro-keynesianã. Business Insider, prin vocea jurnalistului sãu Eric Falkenstein, scrie în replicã: “Dacã într-adevãr nu le pasã pe ce sunt cheltuiþi banii, de ce nu reduc taxele în mod egal pentru toatã lumea? Ar fi mult mai simplu ºi mai rapid. Bãnui cã adevãratul obiectiv este redistribuirea, iar valori mai scãzute ale taxelor pentru toatã lumea în mod egal ar fi o mãsurã regresivã pentru unii, chiar dacã ar pãrea proporþional egalã. Din pãcate,aceasta confirmã maxima pe care am învãþat-o în timpul proceselor mele – o disputã nu este niciodatã despre ceea ce spune cel mai zelos adept al ei cã este. În acest caz, adevãrata dorinþã a keynesienilor este sã redistribuie bogãþia prin intermediul puterii de guvernãmânt, dându-le birocraþilor mai multã putere asupra burghezilor. Dacã lucrurile ar sta diferit, ar fi prea uºor sã stimulãm economia pe termen scurt dupã modelul lor de economie.” Paul Krugman a fãcut referire la o invazie extraterestrã doar ca exemplu, însã au fost unii oameni (adepþi ai unei teorii conspiraþioniste numitã “Project Blue Beam” care susþine cã guvernãmântul american va creea impresia unui atac extraterestru fals pentru a ocupa întreaga lume,în aºa-numitul “One World Government”) sã-i considere comentariile ca parte a unei conspiraþii care doreºte înrobirea lumii prin intermediul unui fals atac extraterestru. Sursa: Romania Liberã]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer