lavrov 300x199 Rusia a protestat la G8 împotriva propagandei homosexualitãþii minoritati
Rusia a refuzat sã susþinã o declaraþie comunã a ºefilor diplomaþiei statelor G8 în legãturã cu drepturile minoritãþilor sexuale. A declarat agenþiei ruse RIA Novosti, adjunctul ministrului Afacerilor Externe Serghei Reabkov. Potrivit lui, Rusia „nu considerã inacceptabil când sub pretextul apãrãrii reprezentanþilor aºa-numitelor minoritãþi sexuale, în practicã are loc o propagandã agresivã ºi impunere a unui model de comportament ºi sistem de valori care jignesc sentimentele unei mari pãrþi ai populaþiei”. În afarã de aceasta, a evidenþiat Reabkov, partea rusã “nu este de acord cu tentativele de  evidenþierea artificialã a acestei categorii în calitate de grup distinct, care ar pretinde la o apãrarea exclusivã a drepturilor ºi intereselor sale în cadrul regimului internaþional al respectãrii drepturilor omului”. “În dreptul internaþional lipsesc norme distincte care ar reglementa apãrarea persoanelor în conformitatea cu orientarea lor sexualã sau aºa-numitei identitãþi gender”, a observat adjunctul ministrului rus de externe”. Opinia Rusie în legãturile cu drepturile minoritãþilor sexuale s-a regãsit în subsolul declaraþiei finale a G8, care a fost publicatã pe site-ul organizaþiei. În text, nemijlocit, se spune urmãtoarele: “Miniºtrii confirmã cã cu drepturile omului ºi cu libertãþi fundamentale sunt atribuite din momentul naºterii toþi oamenii – femeile ºi bãrbaþii, inclusiv gay, lesbiene, bisexuali ºi transgender. În multe state, aceºtia din urmã sunt ameninþaþi cu moartea, violenþa, hãrþuire ºi discriminare în baza orientãrii sexuale”. ªedinþa ºefilor diplomaþiilor statelor G8 a avut loc la Washington 11-12 aprilie. Delegaþia rusã fiind condusã de ministrul Serghei Lavrov. Anterior, în câteva regiuni din Rusia au fost adoptate legi care interzic propaganda homosexualismului printre copii minori. Astfel, locuitorii Sankt Petersburgului riscã sã primeascã amendã pentru formarea la copii a „imaginii distorsionate cu privire la valoarea relaþiilor de cãsãtorie tradiþionale ºi netradiþionale”. Legea din Petersburg a intrat în vigoare la 30 martie, trezind furia reprezentanþilor organizaþiilor strãine din Rusia, dupã care Ministerul de Externe a Federaþiei Ruse a emis o declaraþie de susþinere a legii. Între timp, la 28 martie, Parlamentul din regiunea Novosibirsk a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege care va funcþiona la nivel federal. sursa: antimedia.info]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer