protest ortodox 300x225 Preoþii Mitropoliei Moldovei ameninþã cu proteste de amploare religie antisitem Preoþii Mitropoliei Moldovei ameninþã cu proteste de amploare în cazul în care autoritãþile vor adopta Legea Anti-discriminare. Întruniþi, astãzi, într-o ºedinþã la o bisericã din Durleºti, parohii au discutat despre acþiunile lor de viitor ºi au semnat o petiþie pe care au transmis-o Ministerului Justiþiei. Cei 70 de preoþi, care slujesc în cadrul Protopopiatului Municipiului Chiºinãu, spun cã s-au întrunit la solicitarea enoriaºilor, dar ºi pentru a susþine declaraþia mitropolitului Moldovei care a criticat recent intenþia deputaþilor de a adopta Legea Antidiscriminare. Preoþii ameninþã cu proteste de amploare în toatã þara, în cazul în care nu vor fi auziþi de autoritãþi. Comentând declaraþiile clerului, preºedintele Parlamentului a dat de înþeles cã preoþii ºi-ar face griji înainte de vreme, întrucât proiectul legii antidiscriminare nu a fost definitivat. Legea antidiscriminare a fost retrasã din Parlament primãvara trecutã, dupã ce a fost criticatã de societatea civilã ºi cler, mai ales pentru cã ar statua drepturile minoritãþilor sexuale. Proiectul legii se aflã ºi acum la ministerul Justiþiei, pentru modificãri. Republica Moldova s-a angajat sã adopte legea antidiscriminare, faþã de UE, ca una din precondiþii pentru obþinerea liberalizãrii regimului de vize. sursa: Prime.md]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer