Guvernul a avizat nefavorabil proiectul iniþiat de mai mulþi deputaþi PSD privind instituirea unui moratoriu de doi ani în care sã fie amânatã începerea procedurii de executare silitã a caselor în cazul persoanelor care, din cauza situaþiei financiare, nu pot achita ratele la bãnci sau utilitãþile.

Guvernul avizeazã nefavorabil amânarea executãrii silite a persoanelor care nu mai pot achita rate (Imagine: Andrei Pungovschi/Mediafax Foto)
Avizul nefavorabil a fost emis în ºedinþa de miercuri a Guvernului. Iniþiativa legislativã a fost depusã în luna februarie la Senat de cãtre ºase deputaþi PSD ºi a primit avizul Consiliului Legislativ, cu menþiunea de a se analiza dacã un astfel de moratoriu nu va genera restrângerea activitãþii de creditare. În document se propune ca pentru imobilele cu destinaþie de locuinþã ale cetãþenilor români persoane fizice supuse executãrii silite din cauza neachitãrii ratelor la credite bancare sau la alte tipuri de împrumuturi ori a facturilor la utilitãþi sã existe un moratoriu de amânare pentru doi ani în ceea ce priveºte aplicarea executãrii pentru debitorii care nu mai au în posesie un alt imobil cu destinaþie de locuinþã ºi care îndeplinesc cel puþin una dintre o serie de condiþii, ºi anume veniturile familiei care urmeazã sã fie evacuate nu depãºesc cuantumul salariului mediu pe economie pe membru de familie ori debitorul este singurul întreþinãtor al unei familii cu doi sau mai mulþi copii, face dovada lipsei unui loc de muncã sau a unor afecþiuni încadrabile în categoriile gradelor de handicap sau nu are în posesie alte bunuri sau conturi bancare a cãror valoare ar putea acoperi datoria.
 La încheierea perioadei de moratoriu de doi ani, debitorul este obligat sã reia achitarea datoriilor pentru care i s-a imputat soluþia executãrii silite a imobilului, în condiþiile în care pentru datoriile restante nu se percepe altã dobândã decât cea prevazutã în contract, dar se actualizeazã cu rata inflaþiei, achitarea datoriilor se reia din situaþia în care era la momentul aplicãrii moratoriului, iar, dacã în perioada moratoriului debitorul efectueazã plãþi în contul datoriei, acestea vor fi scazute în mod corespunzãtor din datoria acumulatã.
“Cetãþenii care fac obiectul prezentei legi trebuie sã obþinã de la Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului pe raza cãreia se aflã un certificat care sã ateste îndeplinirea condiþiilor de aplicare a moratoriului de amânare a executãrii silite a locuinþei personale. Direcþia are obligaþia ca în termen de cinci zile lucrãtoare sã facã verificãrile necesare, instituþionale ºi la faþa locului, pentru a emite certificatul pe baza datelor existente despre solicitantul certificatului. Cetãþenii care au solicitat un certificat îl vor prezenta bãncii, firmei de utilitãþi, firmei de recuperare a datoriilor sau oricãrei persoane juridice care a solicitat evacuarea silitã din locuinþa personalã sau executorului judecãtoresc dacã procedura de executare silitã a ajuns în acest stadiu”, se mai aratã în propunerea legislativã. Moratoriul nu ar urma sã fie aplicat persoanelor deja evacuate. În expunerea de motive se afirmã cã , potrivit situaþiei de la sfârºitul anului trecut, peste 100.000 de persoane se aflã în situaþia de risc de evacuare din locuinþe în urma contractãrii de credite sau alte tipuri de împrumuturi ºi a imposibilitãþii de a achita ratele. O altã cauzã este neplata taxelor cãtre utilitãþi, peste 100.000 de locuinþe putând fi executate silit de firmele de insolvenþã sau de recuperare pentru datorii la întretinere de peste 10.000 lei. În aceeaºi expunere se aratã cã în Spania a fost adoptat un moratoriu pentru protejarea cetãþenilor vulnerabili, care scapã astfel de evacuare din locuinþe pentru un termen de doi ani, timp în care sã-ºi poatã reveni financiar ºi sã reia plata restanþelor la credite. Alte argumente prezentate sunt cã, din punct de vedere al bugetului de stat, mulþi dintre cei evacuaþi vor ajunge asistaþi social, preþul locuinþelor va scadea constant din cauza suprasaturãrii pieþei, astfel cã datoriile vor fi recuperate doar parþial prin valorificarea caselor, ºi va apãra o piaþã a “rechinilor imobiliari”. continuarea pe mediafax
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer