Surprizã de proporþii pentru þiganii care au fost surprinºi în ultimele zile la furat de fier vechi: în loc sã se aleagã cu dosar penal, aceºtia au fost înregimentaþi de autoritãþi într-un detaºament special, care va fi trimis în Japonia ca sã dezmembreze ºi sã vândã la fier vechi centralele nucleare în care existã riscul unor explozii. Ion Feraru, un þigan cu peste 20 de ani de experienþã în dezmembrãri ºi furt de fier vechi, a fost ales sã conducã operaþiunile din Japonia. „Împreunã cu fi-miu, Flexu, am furat fier vechi de la combinatul Sidex, de la Cernavodã, de la Atelierele Griviþa, de peste tot. ªi nu am luat pur ºi simplu fierul, ca amatorii, mai întâi l-am dezmebrat, ca sã-l putem pune în cãruþe. În douã zile punem centrala la pãmânt ºi o ducem la centrele de colectare a fierului vechi”, s-a lãudat Ion Feraru. Nicolae Ruginã, oficialul de la Ministerul Apãrãrii care se va ocupa de trimiterea þiganilor în Japonia, spune cã toate detaliile sunt puse la punct ºi cã de mâine þiganii vor intra în acþiune. „Þiganii sunt deja la aeroport, azi vor decola spre Japonia, în timp ce cãruþele lor sunt deja pe mare, pe un portavion de mare capacitate. Estimez cã în douã zile vor deveni eroii Japoniei. Hai, patru zile, în caz cã japonezii nu vor fi de acord cu dezmembrarea centralelor ºi þiganii vor fi nevoiþi sã lucreze neoficial, la adãpostul întunericului”, ne-a declarat acesta. Sursa: TimesNewRoman]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer