Copil
 Foto: Mugur Varzariu / Intact Images
Legea privind regimul juridic al adopþiei a fost modificatã de Parlament, iar forma adoptatã permite adopþiile internaþionale ºi adopþiile de cãtre homosexuali. Votul final a fost dat miercuri, în plenul Camerei Deputaþilor. Nu s-a adoptat niciun amendament la varianta care a ieºit din Comisia Juridicã a Camerei Deputaþilor, unde proiectul propus de Guvern a fost serios amendat, pentru a fi în consonanþã cu prevederile noului Cod Civil. Interesant este cã proiectul propus de Guvern a fost plin de erori de logicã, de sintaxã ºi gramaticale, dupã cum a sesizat Consiliul Legislativ. Iatã încã un argument în defavoarea adoptãrii legilor prin asumarea rãspunderii. Dar Consiliul Legislativ a mai remarcat un aspect care NU a fost corectat de parlamentari: cetãþenii români devin defavorizaþi la adopþie, în faþa cetãþenilor strãini. Iatã de ce: cetãþenii români sunt obligaþi sã stea efectiv în þarã minim 9 luni din cele 12 luni dinaintea adopþiei. În schimb, în cazul adopþiilor internaþionale, pãrinþii adoptivi au doar obligaþia de a se deplasa în România ºi de a rãmâne aici o lunã înaintea adopþiei. Stoparea adopþiilor internaþionale a fost una dintre condiþiile de preaderare ale României la Uniunea Europeanã. Înainte de câºtigarea primului mandat de preºedinte, Traian Bãsescu a fãcut carierã criticând comerþul cu copii practicat de guvernarea Nãstase chiar ºi dupã instituirea Moratoriului asupra adopþiilor internaþionale. Statele Unite au exercitat presiuni constante pentru reluarea adopþiilor internaþionale, dar România a fost obligatã sã-ºi respecte angajamentul luat faþã de Uniunea Europeanã. Telegramele Wikileaks au consemnat o serie de discuþii între oficiali ai SUA ºi cei români pe tema adopþiilor internaþionale, americanii exprimându-ºi nemulþumirea cã nu s-au înregistrat progrese în mandatul Tãriceanu. În primul an de mandat al guvernãrii Boc, noua conducere a Oficiului Român pentru Adopþii (ORA) a propus modificarea legislaþiei, pentru reluarea adopþiilor internaþionale. Emil Boc a anunþat cã nu va promova proiectul. Doi ani mai târziu, însã, viziunea s-a schimbat ºi, iatã, s-a liberalizat, din nou, exportul copiilor. De notat cã mãsura a fost adoptatã cu o largã majoritate, chiar ºi parlamentarii PNL votând în favoarea reluãrii adopþiilor. Deputatul liberal Alina Gorghiu, secretar al Comisiei Juridice a Camerei inferioare a Parlamentului, motiveazã: „S-a constatat cã regimul adopþiilor nu funcþiona. Iar aceastã lege, chiar dacã rãmâne perfectibilã, este un progres. Trebuie sã se flexibilizeze procedurile de adopþie, sã nu rãmânã atâþia copii instituþionalizaþi pânã ce ajung la vârste când deja adopþia devine foarte dificilã”. Un alt aspect controversat al proiectului este cel legat de orientarea sexualã a pãrinþilor adoptivi. Teoretic, legea nu le permite cuplurilor de homosexuali sã adopte copii, însã limitarea este interpretabilã, legatã de cea din Codul Civil, care nu permite cãsãtoriile între persoanele de acelaºi sex. Legea însã nu limiteazã adopþiile la cupluri. Orice persoanã (teoretic singurã) poate adopta. Iar orientarea sexualã nu este o condiþionalitate la adopþia de cãtre o persoanã. Aceasta poate trãi, fãrã a fi cãsãtoritã, cu o persoanã de acelaºi sex. Deci, un copil adoptat poate fi crescut de un cuplu de homosexuali -a cãror relaþie nu este oficializatã-, avându-l, formal, doar pe unul dintre aceºtia drept pãrinte. „Legea nu poate introduce discriminãri legate de religia sau de orientarea sexualã a adoptatorului. Ar fi împotriva convenþiilor internaþionale la care România este parte. Raþiunea pentru care nu este permisã adopþia de cãtre cuplurile de homosexuali nu este orientarea sexualã a acestora, ci faptul cã, în Codul Civil nu existã instituþia cãsãtoriei între persoane de acelaºi sex”, spune Alina Gorghiu. Social-democratul Ciprian Nica, vicepreºedintele Comisie Juridice se declarã, la rândul sãu, mulþumit de noua lege: „E bine cã mãcar cuplurile de homosexuali nu pot adopta. Am fost la un pas de a avea ºi cãsãtorii între persoane de acelaºi sex. Când s-a dezbãtut Codul Civil s-a încercat legiferarea cuplurilor de homosexuali ºi nu a trecut, pentru cã Bogdan Ciucã (vicepreºedinte al Comisiei Juridice, PNL) ºi cu mine ne-am opus categoric”. Sursa: Jurnalul.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer