Am primit pe mail un rezumat al unui articol apãrut în Spania, despre veritabila revoluție din Islanda. La știri bineânțeles cã nu a ”transpirat” nimic, cãci nu se dorește ca modelul islandez sã se propage.

În Islanda, tara in care guvernul a fost demis in totalitate , marile bãnci au fost naþionalizate, s-a decis sã nu se plãteascã datoria creata în Marea Britanie ºi Olanda, din cauza politicii lor financiare rãu intentionate ºi s-a creat un grup popular pentru a rescrie constituþia. ªi toate acestea paºnic.
O revoluþie împotriva puterii care ne-a adus la criza actualã. De ce aceste fapte nu au devenit cunoscute de doi ani: Ce se întâmplã dacã alþi cetãþeni UE vor lua exemplu? Iata pe scurt, istoria evenimentelor:
– 2008. Se nationalizeaza cea mai mare banca din tara. Se prãbuºeºte moneda, bursa isi suspenda activitatea. Þara este în stare de faliment.
– 2009. Protestele populare din fata parlamentului fac sa fie convocate alegeri anticipate si provoava demisia  primului-ministru ºi a membrilor guvernului in bloc.
– Continuã situaþia economica nefavorabila. Printr-o lege se propune  rambursarea  datoriei catre GB ºi Olanda avand de platã suma de 3.500 de milioane de euro, o sumã pe care toate familiile islandeze sa le plateasca  lunar pentru urmãtorii 15 ani la 5,5% interese.
– 2010. Oamenii ajung sã iasa în stradã ºi cer ca aceasta lege sa fie supusa  referendumului. În ianuarie 2010, preºedintele refuzã sã o ratifice ºi  anunþa cã se va consulta poporul. La referendumul, organizat în luna martie  93% din voturi au fost impotriva acestei legi.
– Pentru toate acestea, guvernul incepe o anchetã pentru a rezolva responsabilitãþile legale ale crizei. Începe arestarea  mai multor bancheri seniori ºi directori. Interpolul emite un ordin, ºi toti  bancherii implicati, pleaca din þarã.
– În acest context de crizã, se alege o adunare pentru a elabora o nouã constituþie care sã includã lecþiile învãþate în urma crizei ºi pentru a înlocui pe cea curenta, o copie a constituþiei daneze.
– Pentru a face acest lucru, se merge direct la poporul suveran.Se aleg 25 cetãþeni fãrã afiliere politicã , din 522 care si-au depus candidaturile, pentru care era necesar  sa fie majori ºi sa aiba sprijinul a 30 de persoane. Adunarea constituþionalã  începe activitatea în februarie 2011 prezinta un proiect de constituþie bazatã pe recomandãrile poporului din diverse reuniuni din întreaga þarã.
Noua constitutie trebuie sã fie aprobata de cãtre actualul Parlament ºi de cel care se va forma dupã alegerile legislative. Aceasta este scurtã istorie a Revoluþiei Islanda:
– demisia guvernului în bloc,
– naþionalizarea bãncilor,
– un referendum pentru a permite oamenilor sã decidã cu privire la deciziile  economice,
– închisoare pentru cei responsabili pentru criza ºi rescrierea constituþiei de cãtre cetãþeni.
S-a menþionat acest lucru în mass-media europeanã? S-a comentat cu privire la acest lucru in  talksourile politice? S-au vãzut imaginile de la evenimentele la televizor? Bineînþeles cã nu.
Oamenii islandezi au fost în mãsurã sã dea o lecþie pentru toatã Europa, sã se impotriveasca intregului sistem ºi sa ofere o lecþie de democraþie intregii lumi.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer