Ai o reþea Wi-Fi în apropiere? Dacã rãspunsul este da, atunci aflã cã semnalul radio generat de aceasta poate ajuta pe cineva suficient de motivat ºi echipat cu aparatura necesarã sã-þi urmãreascã fiecare miºcare prin locuinþã.

Semnalul Wi-Fi poate fi folosit pentru a-þi urmãri fiecare miºcare

Experimentele fãcute de cercetãtorul Neal Patwari de la Universitatea din Utah au arãtat cã pânã ºi respiraþia umanã poate afecta intensitatea semnalului Wi-Fi. Cu fiecare respiraþie, expansiunea ºi apoi destinderea plãmânilor modificã undele radio emise de router-ul Wi-Fi sau placa de reþea a unui laptop, ducând la scãderea temporarã a intensitãþii semnalului. Aceste mici variaþii în intensitatea semnalului Wi-Fi pot fi detectate ºi folosite pentru a calcula ritmul în care respirãm, determinând astfel cu certitudine dacã în încãpere se aflã cineva ºi chiar starea de spirit. Spre exemplu, cineva care doarme are de obicei respiraþie lentã ºi fãrã variaþii importante, în timp ce starea de veghe are drept consecinþã o respiraþie mai rapidã, uºor de deosebit pentru cineva cu pregãtirea necesarã. Dacã monitorizarea respiraþiei ocupanþilor unei clãdiri poate fi de folos pentru cineva care intenþioneazã sã pãtrundã prin efracþie, tehnologia poate merge mult mai departe decât atât, având sensibilitatea de a mãsura variaþiile semnalului Wi-Fi cauzate de miºcãrile ocupanþilor din încãpere. Aparatura creatã de cercetãtor este suficient de sensibilã pentru urmãri miºcãrile unei persoane din spatele unui perete de beton ºi chiar determina dacã aceasta se aflã în picioare, aºezatã pe un scaun sau întinsã în pat. Pentru ca un astfel de echipament de spionaj sã poate funcþiona nu este nevoie nici mãcar ca reþeaua Wi-Fi sã aibã originea în clãdire. Este suficient ca atacatorul sã creeze o reþea ad-hoc în apropierea locaþiei vizate. Tehnologia are din fericire ºi unele limitãri, fiind incapabilã sã genereze imagini detaliate pentru conþinutul încãperii, sau identifica cu acurateþe identitatea ocupanþilor din clãdire.

Sursa: Gizmodo.com

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer