Metoda favoritã de luptã anti-Rusia a ziaristului George Roncea (ventilarea cãcatului) a gãsit ecouri nebãnuite – se pare – taman acolo unde nu te aºteptai, adicã într-un biet sat din curul Moldovei. Moº Vichentie Zdrobãu din satul Costuleni raionul Ungheni din Republica Moldova a gãsit metoda – de-o simplitate genialã – de a produce gaz natural din cãcat/fecale/balegã/materie organicã fermentabilã. Randamentul instalaþiei lui moº Zdrobãu – minte de aur – cum l-au poreclit consãtenii – este net superior tehnologiilor scumpe din Vestul Europei, care încearcã sã obþinã gaze din compostul organic. Metoda lui moº Zdrobãu este – ca eficienþã – faþã de cea a vesticilor – precum o bãºinã sãnãtoasã de þãran hrãnit natural, faþã de o bãºinã leºinatã ºi anemicã de orãºan constipat.  Iatã în ce constã: Se aruncã niºte bãlegar sau cãcat în niºte puþuri ce permit ventilarea cu aer pe verticalã. Apoi, ele se închid etanº ºi se realizeazã un circuit al aerului care permite trecerea acestuia prin bãlegarul pus la dospit. Practic, o ventilare a cãcatului ce permite îmbogãþirea aerului cu metan ca principal rezultat al oxidãrii materiilor organice. La douã tone de bãlegar, moº Zdrobãu scotea gaz pentru gospodãria sa pe timp de 2 ani ! Spunea moºul cã dacã ar avea oleacã de ajutor, ar putea da gaze la tot satul ! Vã daþi seama cã dacã treaba asta s-ar patenta pe scarã largã, mâine le-am putea spune sayonara ruºilor ºi gazului lor !? Oraºele, la câte tone de cãcat ºi reziduuri organice deverseazã zilnic la gropile de gunoi, ar putea produce gaze naturale peste necesitãþile celor care produc… materia primã ! Aºa cã gata, m-am hotãrât ! Mâine îmi cumpãr 6 inele de fântânã ºi douã butoaie de tablã cu ceva furtune ºi robineþi, ºi-mi construiesc singur instalaþia. Doar n-o fi un þãran din curu Moldovei mai inteligent decât mine ! Îmi cumpãr ºi 2 vaci pentru ”materia primã” ºi dau decret cã de mâine, la mine-n casã, toatã lumea se cacã la gãleatã, nimic nu se aruncã pe reþeaua publicã de canalizare. Sã vezi tu ce mândreþe de gaze o sã produc, de-o sã-mi ºi prisoseascã ºi le vând la vecinii unguri, cã ãia-s mai constipaþi ºi nu se cacã atâta, ca noi românii. O sã devin un adevãrat rege al cãcatului, o sã-l detronez pânã ºi pe Prigoanã ºi o sã-i cumpãr vidanjã dupã vidanjã pânã-l las sãrac pãmântului, numa cu Bahmuþeanca ! O sã devin mai bogat ca un kuveitian ! ªi-mi cumpãr ºi un bomfaier mare, sã le tai þeava la ruºi, cã nu vom mai avea nevoie de ea. Pânã când mi-oi pune eu în aplicare planurile de dominaþie planetarã ºi independenþã energeticã cu ajutorul cãcatului, luaþi aminte la Moº Zdrobãu, minte de aur 🙂  ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer