hadashot2985 RO4 300x225 Un rabbin din Chiºinãu în rãzboi cu liderii Comunitãþii Evreieºti din Republica MoldovaComunitatea evreiascã din Chiºinãu se confruntã cu un nou scandal intern. În ziua de sâmbãtã, de 3 iulie 2010, rabbinul ultrareligios, Israel Livshitz, a blocat, intrarea în sinagoga de pe strada ªciusev 5, a evreilor locali, pe care rabbinul îi considerã „goym” (neiudei) ºi „trãdãtori ai iudaismului”, comunicã portalul comunitãþii evreilor din Moldova www.dorledor.info. Comunitatea evreilor afirmã cã rabbinul ocupã incinta sinagogei ilegal, evacuarea acestuia fiind decisã de judecatã rabbinilor din Bnei-Brak (Israel) din 9 aprilie 2010. Anterior Rabbinul Liwshitz a fost exclus din conducerea Comunitãþii Evreieºti din Republica Moldova, fiind ameninþat cu evacuarea forþatã din sinagoga în care slujeºte. La 26 februarie rabbinul a stârnit furia evreilor din Moldova când a calificat instalarea hanuka în centrul Chiºinãului drept o „provocare” pusã la cale de cãtre liderii comunitãþii evreieºti din Republica Moldova. În opinia rabbinului, comunitatea evreiascã este aservitã intereselor unui cerc al oamenilor de afaceri care nu respectã preceptele iudaismului. Potrivit unui interviu oferit portalului izraelian „Etrog”, rabbinul Israel Liwshitz a declarat cã „hanuka nu a fost instalatã în centrul Chiºinãului de cãtre comunitatea evreiascã, ci de un grup de oameni de afaceri, care nu au nici o legãturã cu religia, fiind chiar cãsãtoriþi cu femei neevreice (goym). „Aceºti afaceriºti sunt evrei care nu respectã legile iudaice”, afirmã Liwshitz. În opinia lui, prin provocarea scandalului,  acest grup de oameni de afaceri au urmãrit incitarea la urã a credincioºilor creºtini ortodocºi, cu scopul de a supune propriilor interese activitatea comunitãþii evreieºti din Republica Moldova. În acelaºi interviu, oferit publicaþiei izraeliene “Etrog”, rabbinul afirmã cã anume  ”aºa-numiþii” evrei din Chiºinãu au deconectat sinagoga localã de la agentul de termic, cu scopul stopãrii activitãþii acesteia. În acest fel, afirmã Liwshitz, evreii locali încearcã sã punã mâna pe aceastã clãdire, pentru a se îmbogãþi din contul unui bun public.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer