rapcea.ro: preiu un articol de-a lui piticu gratis, la a cãrui lecturã m-am spart de râs, în hohote isterice. Enjoy ! Subscriu în totalitate ! Se tot vorbeºte de Eurovision ºi te întrebi dacã ar trebui sau nu sã-þi pese de acest concurs. Pentru cã nu te duce capul prea tare. Rãspunsul pe scurt este nu. Pe lung, mai jos. Dar mai întâi o listã de persoane care se exclud din „nimãnui”. De-aia are steluþã. Oameni cãrora chiar le pasã de Eurovision: – Organizatorii decrepiþi de la TVR ai concursului – Boºorogii care nu au nimic mai bun de fãcut ºi încã nu ºtiu cã mai existã ºi alte posturi TV – Cântãreþi de mâna a doua ca Mandinga ºi Trãistariu pentru care concursul e egal cu expunere ºi scoatere din foame – Jurnaliºti leneºi care preferã sã se uite la TV ºi sã scrie un articol decât sã caute o poveste pe bune – MC Acelaºirahat de la Radio Trepanare care sperã cã dacã pune melodia aia de care tot scriu toþi ziariºtii de mai sus o sã le creascã audienþa cu 0,01% ºi o sã-i urce pe val – Casa de Discuri Vomã Genericã care are impresia cã dacã li se dã pe gât la lobotomizaþi o piesã la greu, o sã trezeascã în ei un reflex pavlovian ºi o sã cumpere CD-uri cu piesa aia popularã pe douã note. De ce crezi cã ar trebui sã îþi pese de Eurovision Dar coaee, cum sã nu-mi pese? Uite-l pe ãla de ne reprezintã în lume! Îl cheamã Cezar Ouatu, în pula mea ºi ironie, cântã aºa de piþigãiat de parcã neam de neamul lui n-a avut ouã. Ia, ascultã aici:   Ioi, ce frezã de vãr de la þarã de-alu Smiley are. Ce meclan de garoi ciupit de molii. Înþeleg cã e mare complicãturã ºi ºmecherie sã cânþi ca o femeie, chiar înþeleg. Dar sunã ca dracu’. E greu ºi sã cânþi pe cur, dar asta nu înseamnã cã ar trebui sã te ascult dacã reuºeºti. Love is so high like a mountain in the sky. Dragostea e aºa de sus ca un munte în cer. Ce repetent de clasa a doua i-a fãcut versurile ãlea? ªi are ºi pasaj de dumbstep, ejnebun? E tineresc. O sã fie în cluburi de adolescenþi ºi o sã facã jumpstyle pe ea! ªi o sã zboare porci ºi cerul o sã se facã verde ºi o sã plouã cu lavã de jos în sus, cã exact aceiaºi ºansã e sã se întâmple toate chestiile anterior menþionate. Tu realizezi cã DJ Acelaºicãcat o sã creadã acum cã ne place melodia aia ºi o sã ne spameze la radio cu trilurile lu’ Ouatu pânã o sã ne vinã sã punem mâna pe cuþit ºi sã-l rebotezãm Belitu? Sã vedem câte octave atinge la jupuit, nu de alta. ªi faþã de parmezan ãla ne reprezintã pe noi în lume! ªi trebuie sã þinem cu el! Hai ai noºtri! De ce nu ar trebui sã-þi pese de Eurovision Te-ai calmat? E chiar frumos ºi recomandat sã râzi de Ouatu. Dar nu-þi preocupa mai mult de 5 minute din viaþã cu asta cã îmbãtrâneºti degeaba. Eroarea e la sfârºit. Sã dãm la o parte partea cu steagurile puþin ºi sã ne imaginãm cã tot concursul e la Crevedia între consãteni de acolo. Te-ai mai uita la concursul ãsta dacã ar fi concursul de ºlagãre pop-expirat de la Crevedia? Ai asculta melodiile ãlea de un simplism ºi o naivitate ridicolã, de 3 note ºi 4 cuvinte pronunþate greºit în englezã? Nici mãcar pop nu sunt. Vor sã parã pop ºi tinereºti dar put a fake. Sunt ca Adrian Enache care îºi vopseºte pãrul sã parã de 30 de ani ºi nu pãcãleºte pe nimeni. Vor sã fie muzicã comercialã dar sunt prea proaste sã ajungã acolo. Toate sunã la fel. De parcã le-a fãcut aceaºi tip ºi toate-s de pe acelaºi album pe care nu vrea nimeni sã-l cumpere. Nu? Nu. Competiþia e nesemnificativã. E doar un mod pentru toþi triºtii ãia din lista de la începutul articolului de a-ºi justifica existenþa ºi a te prosti pe tine sã le cumperi rahaturile. ªi te pãcãlesc fluturând steagul, ºtiind cã prostul trage la patriotism ca mãgarul la morcovi. Dar e ca ºi cum te-ai uita la o competiþie de mâncat muci între þãri. O parte a creierului îþi spune cã ar trebui sã þii cu ai tãi, pentru cã sunt ai tãi. Celaltã parte îþi spune cã nu conteazã ai cui sunt acolo, cã e o competiþie de mâncat muci ºi ar trebui sã ai lucruri mai bune de fãcut decât sã te uiþi la aºa ceva. Prima parte a creierului e foarte proastã. Ignor-o. De ce ar trebui sã îþi pese în loc de Eurovision De playlistul de la tine din calculator. Foloseºte-te de timpul economisit neuitându-te la Cezar Ouatu cum mãnâncã muci cãutând niºte muzicã bunã. sursa: piticigratis.com]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer