22 septembrie 2016

Propunere adresatã P.N.L.

 

În 2018 se împlinesc 100 de ani de la realizarea României Mari. Merite pentru aceastã reuºitã a românilor le-au avut ofiþerii ºi soldaþii care au luptat în primul rãzboi mondial, dar ºi cei care au condus þara în acei ani. Propunerea mea se referã la aceºtia din urmã.     Personalitãþile ºi numele Reginei Maria, a Regelui Ferdinand ºi a primului ministru Ionel Brãtianu pot fi þinute vii ºi în atenþia românilor din Bucureºti într-un mod inedit ºi simplu. În cartierul Drumul Taberei se va inaugura în 2017 o magistralã de metrou. Trei dintre staþiile acestei noi magistrale vor purta urmãtoarele nume:
  1. Staþia Regina Maria
  2. Staþia Regele Ferdinand
  3. Staþia Ionel Brãtianu
La difuzoarele din garniturile de metrou ºi numele celor trei personalitãþi vor fi auzite de cãlãtori zi de zi. Acesta poate fi un omagiu adus lor, dar ºi o lecþie de istorie ce meritã þinutã vie. Dacã considerã oportun acest proiect rog Partidul Naþional Liberal sã-l susþinã.   Cu mulþumiri pentru atenþie,                         Groza Petre (un bucureºtean)

comentariu rapcea.ro: Salut cu bucurie aceastã frumoasã iniþiativã. Avem nevoie de istorie, de gloria ºi bogãþia ei, cum are nevoie planta de pãmântul în care sã îºi afunde rãdãcinile, din care sã îºi tragã seva. Dacã existã lucruri bune fãcute de înaintaºii noºtri, chiar ºi cei din partidele istorice, aceste lucruri trebuie cunoscute de generaþiile viitoare, cãci numai aºa vom avea tineri cu repere care sã le fortifice osatura moralã pe care se clãdeºte muºchiul mândriei naþionale. 

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer