Suntem deranjaþi cu toþii de spectrul scumpirilor asigurãrii auto obligatorii, fie cã este vorba de firme sau persoane fizice. Guvernul tehnocrat Cioloº vrea sã bage România în Europa într-un mod original, bãgând în România serviciile la preþuri europene, fãrã a creºte însã ºi veniturile autohtone în aceeaºi mãsurã.

Treaba asta a dus la proteste masive din partea transportatorilor, care îºi vãd veniturile scãzute dramatic de creºterea cheltuielilor cu maºinile – în speþã a RCA-ului.

Multe voci acuzã Guvernul tehnocrat susþinut de la Bruxelles cã aceste mãsuri pregãtesc în realitate terenul pentru marile companii de transport europene, care astfel îºi vor vedea falimentatã ºi înlãturatã concurenþa internã de pe piaþa româneascã. Ipoteza tinde sã devinã credibilã, dacã analizãm ºi proaspetele mãsuril fiscale propuse de guvern, ce presupuneau transferul costurilor asigurãrilor sociale de la angajatori cãtre angajaþi, favorizând, din noi, marile companii – despre care ºtim cã nu prea sunt româneºti. ªi dacã mai luãm în considerare ºi proaspectele modificãri la legea asigurãrilor medicale, potrivit cãrora românii cu asigurãri de sãnãtate plãtite la zi îºi vor plãti din buzunar cheltuielile medicale provocate din propria culpã, deja bãnuiala mãsurilor anti-româneºti devine certitudine: avem un guvern european care prin mãsurile propuse ºi puse în aplicare se dovedeºte a fi împotriva contribuabilului român !

 ªi totuºi, care e treaba cu RCA-ul ? De ce este atât de scump, raportat la venitul mediu al românului ?

Modivele sunt doar câteva:

  1. Proasta infrastructurã a ºoselelor Patriei, care se traduce în numãr record de accidente rutiere. Ca sã citãm din documentele Comisiei Europene, cu o ratã de 91 de persoane decedate la un milion de locuitori, România este depãșitã doar de Letonia (106 de persoane decedate/un milion de locuitori) în rândul statelor membre UE în ceea ce privește numãrul de morți din accidente rutiere. Treaba asta se transpune în daune pe care instanþele le acordã victimelor ºi familiilor lor, ceea ce înseamnã costuri mai mari decât în restul þãrilor europene, pentru asigurãtori.

  2. Înºelãciuni masive în domeniul asigurãrilor auto româneºti. Domeniul asigurãrilor din România se confruntã cu un numãr mai mare de fraude decât cele din alte þãri europene. Adicã oameni care îºi ciocnesc intenþionat maºinile, în înþelegere frauduloasã cu agenþii de asigurãri. ªi nu lovesc orice maºini, ci maºini scumpe. Deci ºi de aici rezultã pierderi masive, dupã cum ne spun rapoartele de audit ale marilor asiguratori de la noi.

  3. Românii cu maºini înregistrate în Bulgaria îºi asigurã (normal !) maºinile în Bulgaria. Avem cel mai imbecil Guvern, ºi cele mai imbecile consilii locale ale primãriilor, pentru faptul cã permit unor autvehicule înregistrate ºi asigurate în altã þarã, sã polueze ºi sã circule în România pe termen nelimitat. În majoritatea þãrilor europene, nu poþi circula decât o perioadã limitatã cu maºini înmatriculate în alte state, iar consiliile locale impun rovigniete pentru circulaþia în centrele marilor oraºe, pentru maºinile înmatriculate în alte þãri.

Umblã zvonul cã, deºi guvernul Cioloº a fost forþat sã suspende momentan prin ordonanþã de urgenþã creºterea RCA-ului pentru persoane juridice, va dubla în zilele urmãtoare RCA-ul pentru persoane fizice. Sã vezi atunci cum trecem cu toþii pe biciclete la iarnã, exact ca hipsterii care au adus la putere Guvernul Cioloº, pedalând pe stradã pentru Colectiv !

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer