Steve Butler este un reprezentant al unei companii de exploatare a gazului declanºeazã o serie de evenimente care îi vor schimba viaþa dupã ce ajunge într-un orãºel unde angajatorii sãi vor sã punã mâna pe resursele naturale locale. Steve e trimis la McKinley, un orãºel de provincie, împreunã cu colega sa Sue Thomason. În ultimii ani oraºul a fost lovit puternic de recesiunea economicã, aºa cã cei doi sunt convinºi cã localnicii vor accepta imediat propunerea lor de a le ceda drepturile de a fora le pãmânturile, ºi,pe deasupra, îi vor prici ca pe niºte salvatori.

Însã ceea ce pãrea la început o misiune de rutinã, de rezolvat într-o vizitã extrem de scurtã, se complicã pe plan profesional din cauza apelului lui Frank Yates, un respectat profesor din oraº, care îºi cheamã concetãþenii la o mai atentã considerare a ofertei celor doi corporatiºti, dar ºi pe plan personal, dupã ce Steve face cunoºtinþã cu Alice. Când în peisaj îºi face apariþia ºi Dustin Noble, un ecologist versat, lucrurile se încing ºi miza creºte periculos, atât cea personalã, cât ºi cea profesionalã.
pancarta-harta
 ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer