PROGRAM ZILELE BUCURESTIULUI 17-19 SEPTEMBRIE 17 SEPTEMBRIE CENTRU ISTORIC Scena Strada Francezã 17:00 – 18:00 Doina Moþilor din Câmpeni 18:00 – 19:00 Paula Seling si Ovi 19:00 – 20:00 Directia 5 20:00 – 21:00 Iris Scena Strada Carada 17:00 – 17:30 Trupa Cantos 17:30 – 18:00 Maria Gheorghiu 18:00 – 19:00 Maria Buza si taraf 19:00 – 20:00 Doina Motilor din Campeni 20:00 – 20:30 Jimmy Zarnescu NOAPTEA ALBA A FILMULUI ROMANESC PIAÞA GEORGE ENESCU 20:30: Mãnuºi Roºii (2010) r: Radu Gabrea; 117 minute (avanpremierã) 23:00: Filantropica ( 2002) r: Nae Caranfil; 110 minute NOUL CINEMATOGRAF AL REGIZORULUI ROMÂN Indoor 18:00: Nunta de piatrã (1972 -1973) r: Dan Piþa; 130 minute 20:30 : Secvenþe (1982) r: Alexandru Tatos; 98 minute 22:45 : O varã de neuitat (1994) r: Lucian Pintilie; 94 minute 00:45: Valurile Dunãrii (1960) r: Liviu Ciulei; 92 minute Outdoor 21:00: Marþi dupã Crãciun (2010) r: Radu Muntean; 99 minute (subtitrare in lb. francezã) 23:00: Nuntã în Basarabia (2010) r: Napoleon Helmis; 90 minute (avanpremierã oferitã de Festivalul Degustãtorilor de Film ºi Artã Culinarã) URANUS 144 21:00: Operaþiunea Monstrul (1976) r: Manole Marcus; 102 minute 23:00: Nunta mutã (2008) r:  Horaþiu Mãlãele; 84 minute Club FABRICA 21:00 – 01.00 Colivia (2010) r: Adrian Sitaru; dramã ; 17 minute Lampa cu cãciulã (2006) r: Radu Jude; 23 minute Nunta lui Oli (2009) r: Tudor Jurgiu; 22 minute O zi bunã de plajã (2007) r: Bogdan Mustaþã; 10 minute Trenul Foamei (2010) r: Viorel Timaru; dramã; 26 minute Derby (2010) r: Paul Negoescu; 15 minute Mousse au chocolat (2009) r : Paul Tanicui ; 11 minute Captivi de Crãciun (2010) r: Iulia Ruginã; 40 minute Cinema PATRIA 20:00: Marþi dupã Crãciun (2010) r: Radu Muntean; 99 minute (intrare pe bazã de bilet) 22:00: A fost sau n-a fost? (2006) r: Corneliu Porumboiu; 89 minute 00:00: Marfa ºi banii (2001) r: Cristi Puiu; 90 minute Cinema STUDIO 19:00: Mar Nero / Marea Neagrã (2009) r: Federico Bondi; 95 minute (intrare pe bazã de bilet) 21:00: Francesca (2009) r: Bobby Pãunescu; 94 minute 23:00: Legãturi bolnãvicioase (2006) r: Tudor Giurgiu; 85 minute ELVIRA POPESCO 18:00: Drumul Pãsãrilor (2009) r: Vlad Naumescu, Klara Trencsenyi; 52 minute Australia (2009) r: Claudiu Mitcu; 64 minute 20:15: Marele Jaf Comunist (2004) r: Alexandru Solomon; 85 minute Nãscuþi la comandã – Decreþeii (2005) r: Florin Iepan; 68 minute 23:00: Testimonial (2008) r: Rãzvan Georgescu; 90 minute Quest / Cãutare (2010) r: Ionuþ Piþurescu; 31 minute 01:15: The Shukar Collective Project (2010) r: Matei Alexandru Mocanu; 75 minute Cinema EFORIE 19:00: Pescuit sportiv (2009) r : Adrian Sitaru ; 80 minute 20:45: Occident (2002) r: Cristian Mungiu; 105 minute 22:45: Cum mi-am petrecut sfârºitul lumii (2006) r: Cãtãlin Mitulescu ; 101 minute 18 SEPTEMBRIE Centru Istoric, Strada Carada 12:00 – 12:30 Sylvie 12:30 – 13:00 Bogdan Ioniþã 13:00 – 14:00 Spectacol de ritmuri ºi percuþie 17:00 – 19:00 Minoritati si comunitati nationale 19:00 – 20:00 Silviu Biriº ºi Taraful Bucureºti 20:00 – 21:00 Provincialii 21:00 – 22:00 A.G. Weinberger Minoritãþi ºi comunitãþi naþionale: •       Minoritatea italianã din Iaºi – Ans. „Siamo di nuovo insieme”; •       Aromânii din Bucureºti – Ans. „Pilisterlu”; •       Minoritatea germanã din Braºov – Ans. „Korona”; •       Minoritatea greacã din Bucureºti – Ans. „Ellas”; •       Minoritatea ucrainianã din Rona de Sus, Maramureº  – Ans. „ªoimii ºi Cãlina Roºie”; •       Minoritatea ruºi/lipoveni din Tulcea – Ans. „Malaþî”. Centru Istoric, Strada Franceza 12:00 – 13:00 Ella Girls 13:00 – 14:00 Mandinga 17:00 – 19:00 Casa cu prieteni Tic Petrosel & Marlene Hristea Ion Marinescu Turla Trupa Cocktail Puiu Cretu 19:00 – 20:00 Niºte Bãieþi 20:00 – 21:00 Hara 21:00 – 22:00 Partizan Fanfare: •       Fanfara „Milenium Band” din Baia Mare; •       Fanfara Municipalã din Slobozia; •       Fanfara Municipalã din Ploieºti; •       Fanfara Muzica Regimentului 30 Garda „Mihai Viteazul”; •       Fanfara Jandarmeriei Române. Piaþa Constituþiei Bdul Unirii, Zona Fantani 10.00 – 21.00  Plimbari cu trasuri; 10.00 – 20.00 Parada costume de epoca; 10.00 – 22.00 Targ de Mestesugari; 10.00 – 22.00 Spatiu Gastronomic; 10:00 – 11:00 Teatrul Ion Creangã – „De-aº fi Scufiþa Roºie”. 10.00 – 19.00 Workshop pentru copii; 12:00             Parada minoritati si fanfare; 12.00             Bataia cu Flori 16.00 – 16.40 Mini Orchestrã Andrei Tudor 16.50 – 17.50 Trupa Zero 18.00 – 19.00 Trupa 13 19.10 – 19.50 Trupa PhenomenOn 20.00 – 21.00 Trupa The Marker 21.10 – 22.30 Rock Loves Chopin Teatrul Bulandra, Sala Izvor 10:00 – 24:00 Ziua Chitarelor Lacul Morii 11:00 – 15:00  Aeronautic  Show Parada Tramvaielor de Epoca 11.00      Plecare Depou RATB Piata Victoriei si defilare pe traseul: Sos. Stefan cel Mare  – Calea Mosilor – Sfantul Gheorghe si retur Piata Roma, Piata Verona, Piata George Enescu Arta si Peisaj – proiect de amenajare a spatiului verde realizat impreuna cu Ambasada Frantei si Institutul Francez 19 SEPTEMBRIE Centru Istoric, Strada Carada 12:00 – 13:00 Caprice 13:00 – 14:00 Marcian Petrescu 17:00- 18:00 Anton Pann Vlad chiurlea – 15 min Trupa ascens – 15 min 18:00 – 19:00 Adrian Naidin 19:00 – 20:00 Mircea Vintilã ºi Trupa Brambura Centru Istoric, Strada Franceza 18:30 – 19:00 Ozana Barabancea 19:00 – 20:00 Nicola 20:00 – 21:00 Proconsul Piaþa George Enescu 20.00 – 21.30 Concert Horia Brenciu & Band 21.30 – 22.30 Concert Neri Per Caso Piata Constitutiei 10.00 – 22.00 Târgul de Meºteºugari 10.00 – 22.00 Spaþiu Gastronomic 10.00 – 10.45 Teatrul Ion Creangã – „Un cântec, o floare, mare sãrbãtoare!” 10.00 – 19.00 Workshop Artistic pentru Copii 10.00 – 21.00 Pilmbãri cu Trãsuri (Bulevardul Unirii – Piaþa Constituþiei) 10.00 – 22.00 Parada de Costume de Epocã(Bulevardul Unirii – Piaþa Constituþiei) 10:45 – 11:05 – Minoritatea italianã din Iaºi – Ansamblul „Siamo di nuovo insieme” 11:05 – 11:25 – Aromânii din Bucureºti – Ansamblul „Pilisterlu” 11:25 – 11:50 – Minoritatea germanã din Braºov – Ansamblul „Korona” 11:50 – 12:20 – Minoritatea greacã din Bucureºti – Ansamblul „Ellas” 12:20 – 12:45 – Minoritatea ucraineanã din Rona de Sus – Maramureº Ansamblul „ªoimii ºi Cãlina Roºie” 12:45 – 13:15 – Minoritatea rromã din Tg. Jiu cu Ion Ghiþulescu 13:15 – 13:40 – Minoritatea ruºi/lipoveni din Tulcea – Ansamblul „Malaþî” 13:40 – 14:10 – Minoritatea turcã/tãtarã din Constanþa Grupul de dans folcloric „Delikanlar” 14:10 – 14:40 – Ansamblul „Doina Carpaþilor” din Iaºi 14:40 – 15:10 – Ansamblul „Doina Gorjului” din Tg. Jiu 15:10 – 15:40 – Ansamblul „Doina Dunãrii” din Giurgiu 15:40 – 16:20 – Silviu Biriº ºi Taraful „Cleante” 16:20 – 17:00 – Maria Buzã ºi Taraful lui George Pãtraºcu 15.00 – 22.00 Parada Elevilor (Sala Palatului, Biserica Kretzulescu, Calea Victoriei, Splaiul Independenþei, Bulevardul Unirii) 17.30 –18.00 Flashmob Alex Velea 18.00 – 18.50 Concert Alex Velea 18.50 – 19.10 Trupa Efekt ( se face trecerea Alex Velea – Voltaj) 19.00 – 20.00 Concert Voltaj Evenimente Indoor septembrie – octombrie Centrul Artelor Vizuale, 11:00 – 19:00, Expoziþie Uniunea Artiºtilor Plastici Simeza, 11:00 – 19:00, Expoziþie Uniunea Artiºtilor Plastici Artis, 11:00 – 19:00, Expoziþie Uniunea Artiºtilor Plastici Atelier 35, 11:00 – 19:00, Expoziþie Uniunea Artiºtilor Plastici 13 – 26 septembrie Palatul Voievodal Curtea Veche, 11:00 – 20:00, Salonul Municipal de Artã Medievalã 15 – 28 septembrie Galeriile de Artã ale Municipiului Bucureºti, Suvenir de Bucureºti – Expoziþie de picturã, graficã ºi obiecte artizanale 15 – 30 septembrie Palatul ªuþu, 11:00 – 20:00, Expoziþie Foto – Trecut-au anii 16 – 22 septembrie Palatul ªuþu, 11:00 – 20:00, Expoziþie Picturã – Bucureºtiul în imagini 17 – 18 septembrie Muzeul Naþional al Literaturii Române, 10:00 – 14:00, Ateliere pentru Elevi din Ciclurile Primar, Gimnazial ºi Liceal Muzeul Naþional al Literaturii Române, 14:00 – 16:00, Proiecþie Film Documentare Literare Teatrul Nottara, 11:00, Doi pe o bancã Teatrul Foarte Mic, 19:00, Crazy Stories in the City 17 – 19 septembrie Teatrul Odeon, 19:00, Scrooge dupã Un colind de Crãciun Palatul Voievodal Curtea Veche, 11:00 – 20:00, Seri de Artã Medievalã – Craii de Curtea Veche Muzeul Naþional al Literaturii Române, 10:00 – 18:00, Expoziþie Permanentã Muzeul Naþional al Literaturii Române, 10:00 – 19:00, Expoziþie Foto Documentarã – O istorie insolitã a manuscrisului românesc 17 – 20 septembrie Observatorul Astronomic Vasile Urseanu, 11:00 – 23:00, Expoziþie Permanentã Muzeul Memorial C.I. si C.C. Nottara, 10:00 – 18:00, Expoziþie Permanentã Muzeul Memorial Victor Babeº, 10:00 – 18:00, Expoziþie Permanentã Colecþia de Artã Ligia ºi Pompiliu Macovei, 10:00 – 18:00, Expoziþie Permanentã 18 – 19 septembrie Palatul ªuþu, 11:00 – 20:00, Târgul Internaþional al Colecþionarilor Teatrul Metropolis, 19:00, Nebuna din Chaillot Circul Globus, 15:00, 4U (For you) 18 – 22 septembrie Parcul Ciºmigiu, Zilele Thailandeze – Festivalul Thailandeze 18 – 23 septembrie Palatul ªuþu, 11:00 – 20:00, Expoziþie Fotografii cu Imagini din Bucureºti Vineri, 17 septembrie Teatrul Masca, 20:00, Slugã la doi stãpâni Teatrul de Comedie, 20:00, Comedie ºi iluzii Sâmbãtã, 18 septembrie Sala Rapsodia, 11:00, De-aº fi Scufiþa Roºie Opera Comicã, 11:00, Primãvara Magnoliilor Muzeul Naþional al Literaturii Române, 14:00 – 16:00, Proiecþie de Film – Caravana Cinematograficã Muzeul Naþional al Literaturii Române, 16:00 – 18:00, Recitaluri poezie ºi muzicã Teatrul de Comedie, 17:00, Mistery Teatrul de Comedie, 17:00, Blind Teatrul Masca, 19:00, Intrusa Teatrul Evreiesc de Stat, 19:00, Helea, dragostea mea Teatrul Nottara, 19:00, Umor, Amor fior de dor în Bucureºti Teatrul de Comedie, 21:00, Colaj de Magie Teatrul C. Tãnase, 19:00, Revista revistelor Duminicã, 19 septembrie Teatrul Evreiesc de Stat, 11:00, Nuntã cu divorþ Teatrul de Comedie, 19:00, Gala Magic Show Teatrul Masca, 19:00, Tango Muzeul Naþional al Literaturii Române, 14:00, Proiecþie film: Balanþa Muzeul Naþional al Literaturii Române, 17:00, Spectacol de teatru Neguþãtorul de ochelari]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer