Rãspunsul afisat mai jos reprezintã O BÃTAIE DE JOC a funcþionarilor MAI la adresa îngrijorãrilor exprimate de opinia publicã prin ONG-urile ce au participat la dezbaterea publicã privind cãrþile de identitate cu cip. Acest rãspuns vag, nu rãspunde de fapt în nici un fel la memoriul depus de cãtre asociaþia noastrã, ºi nici la întrebãrile legitime pe care le-am formulat în scris. A se vedea pentru comparaþie (ce s-a cerut ºi ce s-a rãspuns) ºi conþinutul memoriului nostru.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer