Are titlul Eminescu, Veronica, Creangã și este primul film documentar despre Eminescu. A fost realizat de Octav Minar în 1914. Filmul a fostgãsit  la Arhiva Naþionalã de Filme de cãtre Ion Rogojanu ºi Dan Toma Dulciu. Filmul are 21 de minute ºi a fost realizat în 1914, de Octav Minar, un cercetãtor controversat al vieþii lui Mihai Eminescu. Pelicula, consideratã una dintre cele mai valoroase piese de tezaur, a fost descoperitã, în urmã cu câþiva ani, la Arhiva Naþionalã de Filme, de pasionaþii bibliofili Ion Rogojanu ºi Dan Toma Dulciu. Documentarul, recuperat ºi recondiþionat integral, este creaþia Casei de Filme “Pathé”, iar imagine poartã semnãtura lui Victor de Bon. Acesta realizeazã aici o creaþie extrem de interesantã, în sensul cã documentarul e presãrat cu scene lirice, interpretate de artiºti profesioniºti (primele încercãri de docudrama!), iar poemele eminesciene sunt ecranizateartistic, cu filmãri fãcute în Italia ºi Egipt.

Documentar la 25 de ani de la moartea lui Eminescu

Ne reþin atenþia imagini autentice, filmate la începutul veacului trecut, ce pot fi considerate adevãrate documente istorice, înfãþiºând meleagurile natale ale poetului, diferite fotografii inedite (inclusiv o controversatã pozã a poetului, împreunã cu tatãl sãu), casa lui Aron Pumnul din Cernãuþi (unde a locuit Eminescu), imagini ale Iaºiului, precum ºi câteva clãdiri pe unde paºii acestuia au poposit (Biblioteca Centralã, “Bolta Rece”, localul “Trei Sarmale” etc), rudele acestuia ( Arhimandritul Ioachim Iuraºcu), Mormântul lui Eminescu de la Cimitirul Bellu, busturile lui Eminescu de la Dumbrãveni, Botoºani, din faþa Ateneului, fotografiile Veronicãi Micle, Teiul lui Eminescu, Grãdina Copou, Mânãstirea Vãratec, Mormântul Veronicãi Micle, rudele în viaþã ale lui Creangã. Dacã acest film documentar ar fi fost studiat cu atenþie (sau doar studiat), reconstituirea casei memoriale a lui Eminescu de la Ipoteºti ar fi fost cât se poate de aproape de realitate! În al doilea rând, filmul acesta, avându-l ca autor pe mult hulitul ºi blamatul Octav Minar, este unul dintre cele mai elocvente documente cinematografice pãstrate în întregime ºi prima încercare de a ilustra, cu mijloacele specifice celei de-a ºaptea arte creaþia eminescianã. (Sursa: mihai-eminescu.ro) ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer