Neantul ce se ascunde sub aparenþa vidului sau tragica ºi evidenta condiþie actualã a fostului instructor yoga Claudiu Trandafir (II), se susține: ”De altfel, aºa se face în cadrul acestei ºcoli de yoga (MISA), unde, dupã cum se ºtie, cursurile pentru formarea instructorilor sunt gratuite ºi în plus existã un numãr considerabil de persoane care participã la cursurile sãptãmânale de yoga într-un mod gratuit (de ordinul sutelor) pe baza gratuitãþilor ce se acordã în fiecare an tuturor acelora care aspirã sã participe la cursurile acestei ºcoli ºi care în mod real nu au posibilitatea sã plãteascã nici mãcar o astfel de taxã redusã de participare. Tot aºa se prezintã lucrurile ºi în cadrul taberelor yoghine de vacanþã, unde în fiecare an participã în mod gratuit, peste 1.000 de persoane care nu au posibilitãþi materiale care le-ar permite sã participe la o astfel de tabãrã ºi în plus multe dintre acestea au asiguratã, totodatã, cazarea ºi masa în mod gratuit.” În schimb, în anunțul privind gratuitãțile de tabãrã (pe același site), cele ”peste 1.000 de persoane” care ”în fiecare an participã în mod gratuit”, se transformã în… doar 14 persoane, așa cum reiese din anunțul intitulat pompos GRATUITÃÞI pentru TABÃRA SPIRITUALà YOGHINà de VACANÞß COSTINEªTI 2011: ”În cadrul Taberei spirituale yoghine de vacanþ㟠de la Costineºti (1 august-4 septembrie 2011) se va oferi gratuitate totalã (la taxa de participare, cazare ºi masã) pentru 14 persoane (7 femei ºi 7 bãrbaþi) care sunt la cursurile noastre de yoga ºi care au o situaþie materialã foarte dificilã (sunt ºomeri, pensionari etc.). 

Cei interesaþi sunt rugaþi sã se înscrie printr-o cerere care va fi trimisã prin instructor la Bibliotecã pânã miercuri 13 iulie 2011. La aceastã cerere se vor anexa documentele care atestã situaþia materialã dificilã a persoanei respective.
Atenþie! Dupã data de 13 iulie 2011 nu se mai primesc cereri.
Cele 14 gratuitãþi vor fi oferite prin tragere la sorþi. Prin acest gest creºtinesc, organizatorii Taberei spirituale yoghine de vacanþ㟠Costineºti 2011 vor sã ofere celor ce vor fi aleºi în urma tragerii la sorþi posibilitatea de a participa la activitãþile spirituale care vor fi realizate în aceastã tabãrã.  Organizatorii Taberei spirituale yoghine de vacanþ㟠Costineºti 2011 îºi rezervã dreptul de a verifica corectitudinea declaraþiilor privind situaþia materialã dificilã a celor care se vor înscrie.
yogaesoteric
24 iunie 2011
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer