Raportul medico-legal întocmit în urma exhumãrii tinerei Irina Cornici, care ºi-a pierdut viaþa la mãnãstirea Sfânta Treime din localitatea Tanacu, judeþul Vaslui, în luna iunie a acestui an, rãstoarnã datele primului raport medico-legal.

Raportul redactat de medicul Dan Gheorghiu, medic primar de medicinã legalã din Constanþa, ajunge la concluzia cã moartea Irinei Cornici a fost cauzatã de o eroare medicalã fãcutã de medicul ambulanþei care i-a administrat tinerei ºase fiole de adrenalinã.
Prima analizã medico-legalã, fãcutã sub presiunea emoþiilor stârnite de cazul de la Tanacu, îl acuza pe preotul Daniel Corogeanu de omucidere.
Cauza presupusã a morþii era insuficienþa cardio-respiratorie acutã, insuficienþa respiratorie restrictivã prin contenþie (mecanicã), ºoc hipovolemic (scãderea cantitãþii de sânge circulant), deshidratare importantã în contextul unui bufeu delirant halucinator (schizofrenie) neglijat, cu stare de agitaþie psihomotorie severã.
Noul raport medico-legal aratã cã, potrivit expertizei fãcute dupã exhumare, Irina Cornici mai era încã în viaþã atunci când i s-au aplicat perfuzii cu o supradozã de adrenalinã.
 
BBC a obþinut în exclusivitate concluziile raportului pe care le publicãm mai jos:
1. Moartea numitei Irina Cornici Maricica Irina a fost violentã
 
2. Moartea s-a datorat unei insuficienþe cardiace acute survenite în urma administrãrii contraindicate ºi incorecte ºi ca mod ºi ca dozã (mare) de adrenalinã
 
3. Leziunile de violenþã constatate au putut fi produse prin comprimare de corpuri dure – contenþie. Sunt minore ºi nu au legãturã cu cauza morþii. Leziunea de violenþã de la nivelul cotului drept a fost produsã prin înþepare cu ac de seringã, în timp ce victima trãia.
 
4. Moartea poate data din 15.06.2005 ºi, datoritã existenþei elementelor de reacþie vitalã (tromb ºi infiltrat hemoragic) apãrute în urma puncþiei venoase pentru montarea perfuziei, momentul morþii poate fi stabilit în intervalul situat între orele 1200 ºi 13.20.
 
5. Din datele medicale existente rezultã cã victima era în evidenþa secþiei de psihiatrie Vaslui cu schizofrenie de tip dezorganizat. Afecþiunea psihicã, precum ºi tratamentul aplicat la internarea din 21.04.2005 în secþia Psihiatrie nu au legãturã cu cauza morþii.
În fiºa întocmitã de medicul ambulanþei scrie cã i s-au administrat Irinei Cornici ºase doze de adrenalinã.
Raportul medico-legal întocmit de doctorul Dan Gheorghiu cuprinde o descriere a efectelor adrenalinei: “Cantitatea mult peste normal de adrenalinã administratã, cât ºi timpul de acþiune prelungit asupra cordului au avut efecte letale prin fibrilaþie ventricularã ºi stop cardiac ireversibil”, se spune în noua expertizã medico-legalã.
sursa: BBC
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer