… noi,   adica ….  Bãse :
Traian Bãsescu
Aho, aho, poporul meu Sã ºtiþi, îmi e ºi mie greu! Mi-e greu ºi capul ºi ficatul C-am reformat azi noapte statul. S-a umplut, ziceþi, paharul? Nu-nþeleg unde-i amarul! Ca cît e paharul plin Ai uitat de orice chin! Ia mai turnaþi mãi, hãi hãi!
Nutzica :
Elena Bãsescu
Aho, aho, de la Bruxelles, Unde sînt fotomodel ªi îmi vãd de interesuri. Vã doresc þoale Chanel ªi-un an nou plin de succesuri!
Marko :
Marko Bela
Aho, aho, coleg valah Hai c-am scos þara din crah! Fãrã noi la guvernare N-avea lumea de mîncare. Fãrã unguri la putere Nu curgea lapte ºi miere. ªi de n-aveam noi securea Nu se lumina pãdurea. Ce-i dorim la România? Puþin autonomia.
Roberta Anastase:
Roberta Anastase
Iarna-i grea, Roberta-i mare Cînd se scoalã în picioare. Dacã vreþi sã numãraþi Doar la mine apelaþi. Din cinci voturi amãrîte Eu vã fac vreo douã sute. N-are lumea ce mînca? Luaþi de-aici reþeta mea. Daþi-mi douã-trei sarmale ªi vã numãr cinºpe oale. Ia mai numãraþi mãi, hãi, hãi!

Nutzi Udrea:

Elena Udrea

ALRO, ALRO, oameni bogaþi Staþi puþin, nu mã sunaþi, Poate sîntem ascultaþi. Si-apãrem în stenograme Cînd moare lumea de foame. Vã aduc de la Palat Contracte bune, de stat Cu partidul Democrat. Þara sã o dezvoltãm ªi poºete sã ne luãm. Sãnãtate, mult noroc ªi pantofi miºto, cu toc! Ia mai croºetaþi mãi, hãi, hãi!

Victoras Titulescu :

Victor Ponta

Aho, aho, copii ºi taþi, mame ºi pensionaþi, Lîngã Boc v-alãturaþi ªi cu vorbe vã-nfruptaþi! Mîine criza se-nteþeºte Bugetarul se-nrãieºte ªi începe a urla, Cum vrea Opoziþia. Ia mai rãbdaþi, mãi, hãi, hãi!

Mircicã:

Mircea Geoanã

S-a sculat mai an Bãsescu Traian ªi-a încãlecat Încã un mandat, Care mi l-a luat Cînd m-am bucurat. Cînd am þopãit ªi m-a ciuruit Ca mi-a pus în plete Flãcãri violete! Ia mai sãriþi mãi, hãi hãi!

Dan Diaconescu

Dan Diaconescu

Senzaþional! Aho! Doar la mine în studio. Întrebarea OTV: Este bine sau nu e C-anul se-nnoieºte des? Trimiteþi un SMS! ªi mai am ceva sã spun Numai pentru Moº Crãciun. Moºule, ce te-aº ruga: Ad-o pe Elodia! Ia mai sãpaþi mãi, hãi hãi!

VC Tribunu :

Corneliu Vadim Tudor

Io-mi iubesc tare poporu ªi îmi place pluguºorul Dar vreau sã vã zic ceva: Io-s cam dus cu sorcova. Nu mã plîng de compensate Fiindcã am imunitate. Nu ma tem de salmonela Boala mea e Marko Bela. Ia mai urlaþi mãi, hãi, hãi!

  Guru Bivolaru Amor amor de anu nou, Vã îndeamnã Aurollson Cu pipi și continețã, Sã uitați de abstinențã, Iar în anul ce-o veni Sã-i învingem pe masoni Cu rugãciuni în spirale Și cu pipi în pocale Lumea sã o tantrizãm, Pe niponi sã-i educãm, Cu mandre karma-yoghine Ce se-nvârt pe barã bine. La anul și la mulți ani ! Vouã muncã, mie bani !

Sa nu faci nimic e tare greu, nu stii cand ai terminat !

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer