Pe o alee a Cimitirului Municipal din Brasov , aproape de gardul de la stradã, se aflã un monument funerar strãjuit de douã sculpturi ciudate. Doi stâlpi din ciment, care indica clar, reprezentarea  a douã falusuri stilizate. Puþini ºtiu însã cã, pe vremuri, monumentul a fost de-a dreptul pornografic. Povestea ciudatului mormânt începe undeva pe la începutul anilor ’70. S-a aflat in tot orasul de acest monument, multa lume facand poze monumentului.Pe atunci era intreg,acum este mai ciuntit , dar multi brasoveni cunosc aceasta poveste adevarata. Soþie cu 17 ani mai tânara Nãscut în 1912, domnul Constantin V. a urmat cariera militarã. S-a cãsãtorit în perioada rãzboiului cu Arestia, o fatã mai tânãrã decât el cu 17 ani. Rãzboiul ºi perioada imediat urmãtoare, l-au þinut deseori departe de casã. Întristatã ºi plictisitã de lungile aºteptãri, tânãra soþie ºi-a cãutat mai întâi consolarea în braþele unor camarazi ai soþului, colegi din armata. Frumoasã foc ºi plinã de temperament, Arestiei îi fugeau tot timpul ochii dupã bãrbaþi. Cu timpul domnul V. a devenit foarte bãnuitor, dar presimþirile sale nu au fost confirmate. De fiecare datã când, întors acasã, observa aºternutrurile deranjate sau simþea un parfum strãin în dormitorul conjugal, soþia ºtia cum sã-l lãmureascã cã temerile sale sunt neîntemeiate. Chiar dacã pe la mijlocul anilor ’40 au avut primul copil, o fatã, cãsnicia nu mergea deloc cum ar trebui. Prinsa-n pat cu un ofiter Obsedat de gândul cã soþia îl înºealã, a început s-o urmãreascã. Aºa a ajuns s-o gãseascã în pat cu un ofiþer din aceeaºi garnizoanã cu el. Aceºtia i-a implorat iertarea cu lacrimi în ochi, spunându-i cã a fost doar o clipa de rãtãcire pe care a avut-o din cauzã cã s-a simþit neglijatã. A reuºit sã-l convingã cã a fost doar o aventurã nedoritã. Lovit în orgoliul sãu masculin, Constantin a acceptat sã rãmânã împreunã de dragul copilului pe care-l aveau. În acele vremuri grele, familia rãmãsese singurul sãu reper ºi nu dorea sã-l piardã. Odatã cu venirea comuniºtilor, începuserã epurãrile din Armatã, iar domnul Constantin fusese trecut în rezervã. Un timp, lucrurile au mers mai bine, iar cãsnicia lor pãrea salvatã. Au mai avut un copil, un bãiat, iar aventurile Arestiei pãreau cã au încetat. Accident cu amantul În 1962, familia V. s-a mutat într-un bloc de pe Bulevardul Saturn. Ajunsã o femeie maturã, Arestia însã nu ºi-a pierdut nimic din temperamentul tinereþii. În jurul ei roiau tot felul de bãrbaþi ºi de multe ori lipsea de acasã invocând tot felul de pretexte. În 1969, s-a întâmplat însã nenorocirea. Domnul V. a fost anunþat cã Arestia îºi pierduse viaþa într-un accident de maºinã. La volan era un bãrbat. A avut un ºoc când a înþeles cã era împreunã cu amantul ei. Chiar dacã soþia lui murise, în Constantin s-a nãscut o dorinþã teribilã de a se rãzbuna, satul de nesfarsitele escapade ale nevestei, pe care le stia toata lumea. Razbunare pentru eternitate Dupã ce a înmormântat-o creºtineºte, Constantin a comandat un monument funerar cum nimeni nu mai vãzuse. Nu a fost uºor sã-l lãmureascã pe meºterul pietrar, dar banii care i-a pus la bãtaie l-au convins sã sculpteze un monument ieºit din comun. Fãrã ca rudele ºi copii sã ºtie, pe postamenul din faþa mormântului Arestiei, în loc de cruce, au fost montate douã picioare de femeie, larg desfãcute, într-o poziþie obscenã. În stânga ºi în dreapta monumentului a plasat doi stâlpi în formã de falusuri. Darâmat de comunisti Chiar dacã stilizatã, pentru cei care treceau pe lângã mormânt, scena pornograficã imortalizatã în marmurã era clarã. Babele îºi scuipau în sân, iar pudicii care treceau pe alee întorceau capul. Mulþi însã se amuzau, povestind ºi altora despre grozãvia vãzutã. Nimeni nu a luat însã vreo mãsurã pânã în 1985, când un activist comunist de seamã ºi-a înmormântat soþia într-un cavou din apropiere. Acesta a ordonat distrugerea monumentului. Refacut partial dupa ’89 Constantin nu a avut ce face dupã ce, într-o noapte, muncitorii de la GIGCL (Grupul de Intreprinderi de Gospodãrie Comunalã, cei care administrau cimitirele,actualmente compania COMPREST) a demolat monumentul. Nu a reuºit sã afle dacã a fost distrus sau a fost pus undeva la pãstrare. Odatã cu revoluþia din 1989, a început demersurile pentru a reface „opera”֊A susþinut cã monumentul înlãturat de comuniºti reprezenta o manifestare artisticã legitimã. Cu mare greutate, copii l-au convins sã renunþe. Dar nu de tot. Pânã la urmã, a refãcut doar cei doi stâlpi, într-o formã mult mai stilizatã. Ajuns la 81 de ani, Constantin a murit în 1993. Copiii l-au înmormântat lângã fosta lui soþie.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer